PROGRAMY I INNOWACJE 

 


2019-2020

KUBUSIOWI PRZYJACIELE NATURY - program edukacyjny

 „Kubusiowi Przyjaciele Natury” to jeden z największych ogólnopolskich programów edukacyjnych dla przedszkoli  poświęcony tematyce ekologicznej, organizowany przez markę „Kubuś”. W naszym przedszkolu realizowany jest cyklicznie już od kilku lat obejmując swym zasięgiem kolejne roczniki przedszkolaków. DZIECI UCZĄ RODZICÓW - akcja edukacyjna

 W roku szkolnym 2019/2020 w naszej placówce, w grupie dzieci najstarszych realizowany jest  program podejmujący tematykę bezpieczeństwa, ekologii, kultury i historii - „Dzieci uczą rodziców”; jest to ogólnopolska akcja przygotowana przez  Centrum Rozwoju Lokalnego, której zasadniczym celem jest zwiększenie u dzieci świadomości otaczającego je świata.NA OCHRONIE ŚRODOWISKA NASZE ZDROWIE ZYSKA - innowacja pedagogiczna

   Na przestrzeni roku 2019/2020 (wrzesień- czerwiec) w grupach „Kubusie” i „Dinusie” realizowana jest innowacja pedagogiczna „Na ochronie środowiska nasze zdrowie zyska”, której autorkami są nauczycielki tychże oddziałów: mgr Sylwia Łempicka i mgr Katarzyna Andrelczyk.