Rekrutacja do przedszkola

 

 

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJACA NA ROK  SZKOLNY 2023/2024

 

Informujemy, iż Przedszkole Samorządowe Nr 41 Integracyjne w Białymstoku rozpoczyna rekrutację uzupełniającą kandydatów na nowy rok szkolny od dnia 26 maja 2023 r.; nabór wniosków, wymaganych  oświadczeń i dokumentów potrwa do 2 czerwca 2023 r. do godz. 15.00; 

 

Procedura postępowania rekrutacji uzupełniającej  pozostaje taka sama, jak przy pierwszym naborze. 

 

  Osoby zainteresowane posłaniem dziecka do naszego przedszkola w nowym roku szkolnym powinny zapoznać się z zasadami postępowania rekrutacyjnego oraz złożyć wniosek o przyjęcie:

  • Wniosek elektroniczny pobrany ze strony:
  1. Pobranie i wypełnienie wniosku za pośrednictwem strony internetowej ( wniosek zostanie automatycznie zarejestrowany w systemie);
  2. Wydrukowanie wypełnionego i podpisanego wniosku i  osobiste dostarczenie go do przedszkola pierwszego wyboru;
  • Wniosek w wersji papierowej pobrany w placówce: 
  1. Wypełnienie wniosku w wersji papierowej i pozostawienie go w przedszkolu pierwszego wyboru.
  2. Wprowadzenie przez  pracownika przedszkola wniosku do systemu elektronicznego.
  • Istnieje możliwość potwierdzenia wniosku w systemie podpisem elektronicznym (profilem zaufanym). Wówczas nie ma potrzeby składania go w formie papierowej.

 

Więcej informacji na temat rekrutacji:

 

Wzory wniosków i wymaganych dokumentów do pobrania:

 

Do wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola pracujący rodzice/opiekunowie prawni powinni dołączyć również zaświadczenie o zatrudnieniu wystawione przez pracodawcę.

 


 

Wyniki postępowania rekrutacyjnego z I naboru na rok 2023/2024:

 

 

W dniach 31 marca - 3 kwietnia 2023 r., w godz. 8.00-15.00  należy podpisać oświadczenie potwierdzenia woli przyjęcia dziecka zakwalifikowanego na nowy rok szkolny do przedszkola. Niepodpisanie oświadczenia w w/w terminie skutkować będzie skreśleniem dziecka z listy kandydatów zakwalifikowanych.