OPŁATY

 

  • księgowość przedszkola zwraca się z prośbą, o terminowe dokonywanie miesięcznych opłat za przedszkole (do 10 dnia każdego  miesiąca) w wysokości zgodnej z informacją podaną przez intendenta (kwota ma być zgodna, co do grosza);
 
  • informujemy, iż z dn. 1 stycznia 2017 r. wszelkie opłaty za korzystanie z usług przedszkola są przyjmowane jedynie w formie przelewu bankowego na konta przedszkolne!

 

Na blankiecie wpłat na rachunek bankowy należy wpisać:

  • imię i nazwisko dziecka,
  • miesiąc, za jaki wnoszona jest opłata,
  • w tytule wpłaty - opłata za żywienie, bądź - opłata za przedszkole;

 

Numery naszych kont znajdują się na tablicy ogłoszeń w holu przedszkola!!!

 

Wysokość stawki żywieniowej obowiązującej w roku szkolnym 2020/2021:

  •  dieta podstawowa - 7 zł (stawka dzienna);
  • dieta bezmleczna - 8 zł (stawka dzienna);
  •  dieta cukrzycowa - 8 zł (stawka dzienna);
  •  dieta dla dzieci z autyzmem (bezglutenowa) -13 zł (stawka dzienna);