Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka

 

 

 

 

 

Zajęcia w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju prowadzone są w naszym przedszkolu od 2005 roku. Zaczynaliśmy, organizując zespoły pięciorgu dzieciom, obecnie prowadzimy trzydzieści jeden zespołów, w tym sześć dzieciom spoza naszej placówki.

 

Zajęcia indywidualne prowadzone są przez przedszkolnych specjalistów: logopedę, psychologa, pedagoga specjalnego – tyflopedagoga, rehabilitanta, a także terapeutę SI i terapeutę wczesnego wspomagania dzieci z autyzmem.

 

Prowadzimy też zajęcia w małych zespołach ukierunkowane na rozwój umiejętności społecznych, poznawczych, percepcyjnych, motorycznych z wykorzystaniem metod: Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, Treningu Umiejętności Społecznych, Programów Aktywności Knill’ów, Metody Dobrego Startu, Treningu Zdolności Intelektualnych, Pedagogiki Zabawy, Metody Carla Orffa, Terapii Taktylnej i innych.

 

Grupowe zajęcia rozwijające umiejętności społeczne

 

 

Rodzicom proponujemy korzystanie z różnorodnych form pomocy: zajęć warsztatowych, zajęć instruktażowych, udzielamy wsparcia psychologicznego oraz wsparcia i doradztwa w zakresie możliwości uzyskania pomocy ze strony instytucji działających na rzecz pomocy dziecku i rodzinie (pomoc społeczna, służba zdrowia, organizacje pozarządowe). Organizujemy również cykliczne zajęcia dla rodziców z dziećmi.

 

 

Korzyści wynikające z realizacji wczesnego wspomagania w przedszkolu:

 

  • Dostosowanie pory zajęć do czasu pobytu dziecka w przedszkolu, oraz długości trwania zajęć do możliwości małego dziecka (zgodnie z zasadami metodyki).
  • Zespołowa praca specjalistów - dobry przepływ informacji, szybkie reagowanie na potrzeby dziecka.
  • Współpraca z nauczycielami oddziałów w zakresie kontynuacji terapii w grupie w ramach pracy indywidualnej z dzieckiem.
  • Możliwość objęcia kompleksową specjalistyczną opieką dziecka zanim osiągnie wiek przedszkolny, następnie kontynuacja terapii w tej samej placówce
  • Rodzice nie tracą czasu na dowożenie dziecka na zajęcia dodatkowe do innej placówki.
  • Dziecko pracuje w dobrze znanym mu środowisku i ze znanymi mu osobami.
  • Rodzice mają ułatwiony kontakt z terapeutami pracującymi z dzieckiem.
  • Rodzice mają możliwość uczestnictwa w zajęciach z dzieckiem.  •