ZAJĘCIA DODATKOWE

 

 

  W roku szkolnym 2029/2020 w naszym przedszkolu są prowadzone poniższe zajęcia dodatkowe, które poszerzają  treści podstawy wychowania przedszkolnego, rozwijają zainteresowania dzieci, wyrównują szanse edukacyjne,  jak też wzbogacają  ofertę naszej placówki.

 

FORMY BEZPŁATNE: