ZAJĘCIA DODATKOWE

 

 

 W naszym przedszkolu są prowadzone zajęcia dodatkowe, które poszerzają  treści podstawy wychowania przedszkolnego, rozwijają zainteresowania dzieci, wyrównują szanse edukacyjne,  jak też wzbogacają  ofertę naszej placówki.

 

FORMY BEZPŁATNE: