Kadra pracownicza

 

Obsada personalna w roku szkolnym 2021/2022:

dyrektor przedszkola - mgr Bożena Szczepanowska

wicedyrektor przedszkola - mgr Anna Będziechowska


I oddział "KRASNALE" ( 3 - latki):

nauczycielki grupy:  Marta Wiatrowska, Marta Miciura, 

nauczyciel współorganizujący: Agnieszka Wesołowska,

pomoc nauczyciela: Emilia Zdanuczyk,

pracownik obsługowy: Henryka Wróblewska; 

 

II oddział "SMERFY" ( 3-4 - latki):

nauczycielki grupy: Ewa Świętochowska,  Katarzyna Andrelczyk,

nauczyciel współorganizujący: Bożena Tomaszewska,

pracownik obsługowy: Elżbieta Porębska;

 

III oddział "KUBUSIE" (5-6 - latki):

nauczycielki: Justyna Siemieńczuk,

nauczyciel współorganizujący: Elżbieta Kiryluk

pielęgniarki: Wiesława Chmielewska, Patrycja Górska,

pracownik obsługowy: Izabela Bogdanowicz;

 

IV oddział "UFOLUDKI" ( 6 - latki):

nauczycielki:  Małgorzata Orłowska, Danuta Kowalska, 

nauczyciel współorganizujący:  Ewa Korzeniecka;

pracownik obsługowy: Irena Jakoniuk; 

 

V oddział "ELFY" (5-6 - latki):

nauczycielki: Monika Lechowska, Katarzyna Skobudzińska, 

nauczyciel współorganizujący: Marzanna Kulesza

pracownik obsługowy: Magdalena Niczyporuk-Szyło,


VI oddział "DINUSIE" ( 4-5 - latki):

nauczycielki: Jolanta Kułak, Iwona Sawicka,

nauczyciel współorganizujący: Eliza Cybulko,

asystent dziecka: Dorota Świderska,

pracownik obsługowy: Róża Dziewiątkowska;

 

Nauczyciele specjaliści:

pedagog specjalny -  Elżbieta Kozłowska

logopeda -  Ewa Kropiewnicka

psycholog -  Anna Lenczewska

rehabilitant ruchowy - Mariusz Bujalski

terapeuta integracji sensorycznej -  Joanna Onufryjuk

nauczyciel rytmiki -  Agnieszka Sienkiewicz

nauczyciel religii prawosławnej -  Irena Matys

nauczyciel religii katolickiej - Ewa Konarska

lektorzy języka angielskiego: Marta Wiatrowska

 

W naszym przedszkolu w bieżącym roku szkolnym zatrudnionych jest 48 pracowników: 20 osób pracuje na stanowisku administracyjno-obsługowym, natomiast 28 pracowników stanowi kadrę pedagogiczną.

 

W każdej z grup wiekowych opiekę nad dziećmi sprawuje 3 nauczycielki oraz woźna oddziałowa. W grupie najmłodszych dzieci - w "Krasnalach"  dodatkowo zatrudnione jest pomoc nauczyciela. Pracę terapeutyczną prowadzi 6 nauczycieli specjalistów.

 

Sprawy administracyjno - biurowe leżą w gestii głównej księgowej, referenta oraz sekretarki. W kuchni zatrudnione są kolejne 4 panie. Placówka zatrudnia także 2 pielęgniarki, dietetyka oraz konserwatora.

 

Kadrę pedagogiczną naszej placówki tworzą nauczyciele o wyższym, pedagogicznym przygotowaniu do pracy z małym dzieckiem. Większość z nich posiada bogaty i długoletni staż pracy w naszym przedszkolu - 16 osób osiągnęło już stopień nauczyciela dyplomowanego, 6 osób to nauczyciele mianowani, 1 zatrudniony jest w charakterze nauczyciela kontraktowego.

 

Na przestrzeni lat, wraz z dokonującymi się w naszej placówce zmianami organizacyjnymi, nasze nauczycielki systematycznie dokształcały się i podnosiły swoje kwalifikacje zawodowe, by sprostać wyzwaniom integracji. Są wśród nich osoby, które ukończyły studia podyplomowe (terapia pedagogiczna, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, zarządzanie oświatą) kursy kwalifikacyjne (oligofrenopedagogika, terapia dzieci autystycznych) oraz różnorodne krótsze formy doskonalące, które niewątpliwie przyczyniły się do podniesienia jakości naszych usług w zakresie wspierania i wychowania najmłodszych.