Kadra pracownicza

Kadrę pedagogiczną naszej placówki tworzą nauczyciele z wyższym, pedagogicznym przygotowaniem do pracy z małym dzieckiem. Większość z nich posiada bogaty i długoletni staż pracy w przedszkolu.

      Na przestrzeni lat, wraz z dokonującymi się w placówce zmianami organizacyjnymi, nasze nauczycielki systematycznie dokształcały się i podnosiły swoje kwalifikacje zawodowe, by sprostać wyzwaniom integracji. Są wśród nich osoby, które ukończyły studia podyplomowe (terapia pedagogiczna, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, zarządzanie oświatą) kursy kwalifikacyjne (oligofrenopedagogika, terapia dzieci autystycznych) oraz różnorodne krótsze formy doskonalące, które niewątpliwie przyczyniły się do podniesienia jakości naszych usług w zakresie wspierania i wychowania najmłodszych.

 

Obsada personalna w roku szkolnym 2023/2024:

 

 • dyrektor przedszkola: mgr Barbara Tofiluk,
 • wicedyrektor: mgr Małgorzata Orłowska;


Oddział integracyjny "MRUCZĄCE KOTKI":

 • nauczycielki grupy:   mgr Beata Rzędzian, mgr Monika Lechowska,
 • nauczyciel współorganizujący: mgr Bożena Tomaszewska,
 • pracownik obsługowy: Emilia Zdanuczyk,

 

Oddział integracyjny "WESOŁE MYSZKI":

 • nauczycielki grupy: mgr Danuta Kowalska, mgr Elżbieta Kiryluk,
 • nauczyciel współorganizujący: mgr Ewa Żmieńko;
 • pracownik obsługowy: Maria Sieniuc;

 

Oddział integracyjny i dla dzieci z cukrzycą "ZWINNE WIEWIÓRKI":

 • nauczycielki: mgr Marta Wiatrowska
 • nauczyciel współorganizujący: mgr Małgorzata Carewicz - Sienicka,
 • pielęgniarki:  Wiesława Chmielewska, Izabela Wołosz,
 • pracownik obsługowy: Magdalena Niczyporuk - Szyło;

 

Oddział integracyjny "CIEKAWSKIE JEŻYKI":

 • nauczycielki: mgr Agnieszka Wesołowska, mgr Renata Piotrowska,
 • nauczyciel współorganizujący: Katarzyna Ejsmont-Jaroszuk; 
 • pracownik obsługowy: Izabela Bogdanowicz;

 

Oddział integracyjny "SPRYTNE LISKI":

 • nauczycielki: Maja Ciemniewska, mgr Patrycja Gołaszewska (w/z mgr Eliza Cybulko),
 • nauczyciel współorganizujący: mgr Ewa Świętochowska,
 • asystent dziecka: Iwona Pietraszko,
 • pracownik obsługowy: Elżbieta Porębska;

 

Oddział integracyjny "MĄDRE SÓWKI":

 • nauczycielki: mgr Iwona Sawicka, mgr Jolanta Kułak
 • nauczyciel współorganizujący: mgr Katarzyna Andrelczyk,
 • asystent dziecka: Dorota Świderska,
 • pracownik obsługowy: Róża Dziewiątkowska;

 

Nauczyciele specjaliści:

 • pedagog - mgr Elżbieta Kozłowska,
 • logopeda -  mgr Ewa Kropiewnicka,
 • psycholog - mgr Anna Lenczewska,
 • rehabilitant ruchowy - mgr Zdzisław Rudziński,
 • terapeuta integracji sensorycznej -  mgr Joanna Onufryjuk,
 • nauczyciel rytmiki - mgr Agnieszka Sienkiewicz,
 • nauczyciel religii prawosławnej - mgr Irena Matys
 • nauczyciel religii katolickiej -mgr Ewa Konarska