Kadra pracownicza

 

Obsada personalna w roku szkolnym 2020/2021:

dyrektor przedszkola - mgr Bożena Szczepanowska

wicedyrektor przedszkola - mgr Anna Będziechowska


I oddział "KRASNALE" ( 3 - latki):

nauczycielki grupy:  Justyna Siemieńczuk, Ewa Świętochowska

nauczyciel współorganizujący: Bożena Tomaszewska

pomoc nauczyciela: Dorota Wyszyńska - Jeryszewicz

pracownik obsługowy: Elżbieta Porębska

 

II oddział "SMERFY" ( 3-4 - latki):

nauczycielki grupy: Iwona Sawicka, Magda Grzegorska

nauczyciel współorganizujący: Eliza Cybulko

pomoc nauczyciela: Dorota Świderska

pracownik obsługowy: Róża Dziewiątkowska

 

III oddział "KUBUSIE" (5-6 - latki):

nauczycielki: Jolanta Kułak

nauczyciel współorganizujący: Sylwia Łampicka

pielęgniarki: Anna Machalska, Elżbieta Baranowska

pracownik obsługowy: Józefa Pasynczuk

 

IV oddział "UFOLUDKI" ( 5-6 - latki):

nauczycielki:  Danuta Kowalska, Beata Rzędzian

nauczyciel współorganizujący: Elżbieta Kiryluk

pracownik obsługowy: Irena Jakoniuk

 

V oddział "ELFY" (5-6 - latki):

nauczycielki: Małgorzata Orłowska, Marta Wiatrowska

nauczyciel współorganizujący: Ewa Korzeniecka


VI oddział "DINUSIE" ( 4-5 - latki):

nauczycielki: Agnieszka Wesołowska, Monika Lechowska

nauczyciel współorganizujący: Marzanna Kulesza

pracownik obsługowy: Henryka Wróblewska

 

Nauczyciele specjaliści:

pedagog specjalny -  Elżbieta Kozłowska

logopeda -  Ewa Kropiewnicka

psycholog -  Anna Lenczewska

rehabilitant ruchowy - Mariusz Bujalski

terapeuta integracji sensorycznej -  Joanna Onufryjuk

nauczyciel rytmiki -  Agnieszka Sienkiewicz

nauczyciel religii prawosławnej -  Irena Matys

nauczyciel religii katolickiej - Ewa Konarska

lektorzy języka angielskiego: Marta Wiatrowska

 

W naszym przedszkolu w bieżącym roku szkolnym zatrudnionych jest 48 pracowników: 20 osób pracuje na stanowisku administracyjno-obsługowym, natomiast 28 pracowników stanowi kadrę pedagogiczną.

 

W każdej z grup wiekowych opiekę nad dziećmi sprawuje 3 nauczycielki oraz woźna oddziałowa. W grupie najmłodszych dzieci - w "Krasnalach"  dodatkowo zatrudnione jest pomoc nauczyciela. Pracę terapeutyczną prowadzi 6 nauczycieli specjalistów.

 

Sprawy administracyjno - biurowe leżą w gestii głównej księgowej, referenta oraz sekretarki. W kuchni zatrudnione są kolejne 4 panie. Placówka zatrudnia także 2 pielęgniarki, dietetyka oraz konserwatora.

 

Kadrę pedagogiczną naszej placówki tworzą nauczyciele o wyższym, pedagogicznym przygotowaniu do pracy z małym dzieckiem. Większość z nich posiada bogaty i długoletni staż pracy w naszym przedszkolu - 16 osób osiągnęło już stopień nauczyciela dyplomowanego, 6 osób to nauczyciele mianowani, 1 zatrudniony jest w charakterze nauczyciela kontraktowego.

 

Na przestrzeni lat, wraz z dokonującymi się w naszej placówce zmianami organizacyjnymi, nasze nauczycielki systematycznie dokształcały się i podnosiły swoje kwalifikacje zawodowe, by sprostać wyzwaniom integracji. Są wśród nich osoby, które ukończyły studia podyplomowe (terapia pedagogiczna, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, zarządzanie oświatą) kursy kwalifikacyjne (oligofrenopedagogika, terapia dzieci autystycznych) oraz różnorodne krótsze formy doskonalące, które niewątpliwie przyczyniły się do podniesienia jakości naszych usług w zakresie wspierania i wychowania najmłodszych.