KUBUSIOWI PRZYJACIELE NATURY - program edukacyjny 

 

 „Kubusiowi Przyjaciele Natury” to jeden z największych ogólnopolskich programów edukacyjnych dla przedszkoli  poświęcony tematyce ekologicznej, organizowany przez markę "Kubuś". W naszym przedszkolu realizowany jest cyklicznie już od kilku lat obejmując swym zasięgiem kolejne roczniki przedszkolaków. 

W roku szkolnym 2019/2020 realizowany jest w grupie 5-6 latków ("Kubusie"). Koordynatorem jest nauczycielka - mgr S. Łempicka.

  Program ma na celu:

  • zachęcanie najmłodszych do dbania o środowisko naturalne,
  • uczenie szacunku dla przyrody, 
  • kształcenie dobrych nawyków w zakresie odżywiania oraz aktywnego spędzania czasu;

 

 W ramach realizacji programu najmłodsi ponadto poznają zasady dbania o środowisko naturalne, formy aktywnego wypoczynku i sposoby właściwego odżywiania. Nauczą się segregować odpady, wybierać odpowiednie formy ruchu oraz rozpoznawać korzyści jakie płyną ze spożywania warzyw i owoców.

 Wszystkie materiały edukacyjne „Kubusiowych Przyjaciół Natury”, na których opiera się realizacja programu zostały skonstruowane tak, by rozwijać u dzieci kreatywność i samodzielne myślenie oraz przyswajać wiedzę poprzez zabawę.

 Sprawdzanie folderu w poszukiwaniu zdjęć ... OK.
większy obrazek nr 1