NA OCHRONIE ŚRODOWISKA NASZE ZDROWIE ZYSKA  - innowacja pedagogiczna

 

   Na przestrzeni roku 2019/2020 (wrzesień- czerwiec) w grupach "Kubusie" i "Dinusie" realizowana jest innowacja pedagogiczna "Na ochronie środowiska nasze zdrowie zyska", której autorkami są nauczycielki tychże oddziałów: mgr Sylwia Łempicka i mgr Katarzyna Andrelczyk.

 Głównym celem naszej innowacji pedagogicznej jest podniesienie poziomu wiedzy na temat aktywności ruchowej i edukacji ekologicznej dzieci w wieku przedszkolnym poprzez kształtowanie postaw proekologicznych oraz zabawy ruchowe, ćwiczenia poranne, zdrowe odżywianie i udział w imprezach prozdrowotnych.

 

Do cele szczegółowych przynależy:

- doskonalenie ruchów postawno- lokomocyjnych,

- wdrażanie dzieci do współzawodnictwa indywidualnego i grupowego,

- uwrażliwianie na potrzebę aktywnego spędzania czasu wolnego wraz z rodzicami,

- zapoznanie dzieci z wierszami i piosenkami o tematyce zdrowotnej,

- obniżenie stresu poprzez różne formy ruchu,

- zachęcanie do spożywania zdrowych posiłków,

- wyrabianie nawyku segregowania odpadów, oszczędnego korzystania z zasobów Ziemi, konieczności recyklingu,

Poniżej załączamy fotorelację z odbytych spotkań.

 Sprawdzanie folderu w poszukiwaniu zdjęć ... OK.
większy obrazek nr 1 większy obrazek nr 2 większy obrazek nr 3 większy obrazek nr 4 większy obrazek nr 5 większy obrazek nr 6 większy obrazek nr 7 większy obrazek nr 8 większy obrazek nr 9 większy obrazek nr 10 większy obrazek nr 11 większy obrazek nr 12 większy obrazek nr 13 większy obrazek nr 14 większy obrazek nr 15 większy obrazek nr 16 większy obrazek nr 17 większy obrazek nr 18 większy obrazek nr 19 większy obrazek nr 20 większy obrazek nr 21 większy obrazek nr 22 większy obrazek nr 23 większy obrazek nr 24 większy obrazek nr 25 większy obrazek nr 26 większy obrazek nr 27 większy obrazek nr 28 większy obrazek nr 29 większy obrazek nr 30 większy obrazek nr 31 większy obrazek nr 32 większy obrazek nr 33