Rada Rodziców

 

 

SKŁAD RADY RODZICÓW PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 41 W BIAŁYMSTOKU

W ROKU 2023/2024

 

 • „Mruczące Kotki”:  p. Sylwia Dwojakowska, p. Natalia Tchórzewska,
 • „Wesołe Myszki”: p. Marlena Dackiewicz, p. Kamila Jabłońska,
 • „Ciekawskie Jeżyki”: p. Monika Maryszczuk, p. Karolina Kisło,
 • „Zwinne Wiewiórki”: p. Monika Orzechowska, p. Yuliia Kotchenko,
 • „Sprytne Liski”:  p. Joanna Safaryn,
 • „Mądre Sówki”: p. Bogdan Juchnowski,

 

Prezydium Rady Rodziców: 

 • przewodnicząca - p. Małgorzata Mojsak (gr. "Mądre Sówki"),
 • skarbnik - p. Adam Marczuk (gr. "Sprytne Liski")

 

Drodzy Rodzice/Opiekunowie!

Uprzejmie prosimy Państwa o opłacenie składki na Radę Rodziców za rok 2023/2024.

Wysokość składki w tym roku wynosi;

 •  100 zł -  za jedno/pierwsze dziecko uczęszczające do przedszkola,
 • 75 zł  - za „drugie dziecko”,
 •  50 zł - za „trzecie i kolejne dziecko” (jeżeli do przedszkola uczęszcza więcej niż jedno dziecko).

 

  Płatność można rozłożyć na dwie równe raty, pierwsza płatna do 30.10.2023, druga płatna do 29.02.2024. Składki opłacamy wyłącznie na konto bankowe.

Nr konta:  46 8099 0004 0013 1417 3000 0020

W tytule należy podać imię i nazwisko dziecka oraz grupę.

Przypominamy, że ze środków Rady Rodziców korzystają Nasze Dzieci.

W zeszłym roku ze składek sfinansowano m.in.:

 • uroczystości z okazji Tygodnia Rodziny/festyn z okazji Dnia Dziecka,
 • książeczki na zakończenie przedszkola,
 • zakup głośników bezprzewodowych niezbędnych podczas apeli i wydarzeń przedszkolnych.

   W tym roku planujemy przeznaczenie zebranych środków na organizację Dnia Dziecka, zakup materiałów do konserwacji placu zabaw, organizację Mikołajek oraz innych wydarzeń przedszkolnych, zakup nagród do konkursów organizowanych przez przedszkole.

    To, co uda się zrealizować w nadchodzącym roku szkolnym zależy od Państwa i składek, które Państwo wpłacicie na konto Rady Rodziców. Rozliczenie finansowe z zebranych składek i wydatków jest jawne i zostanie przedstawione po zakończeniu roku 2023/2024.

 

               Z poważaniem

                                                                                                                        Rada Rodziców