Oddziały

 

W bieżącym roku szkolnym w naszym przedszkolu funkcjonuje 6 oddziałów integracyjnych:

 

Przeciętnie każda grupa wiekowa liczy około 20 podopiecznych.

Opiekę w każdym oddziale sprawuje 3 nauczycieli – wychowawców.