Rekrutacja do przedszkola

 

 

Wyniki postępowania rekrutacyjnego z naboru uzupełniającego  na rok 2023/2024:

 

Wyniki postępowania rekrutacyjnego z I naboru na rok 2023/2024: