Rekrutacja do przedszkola

NA ROK  SZKOLNY 2019/2020 

  

  Informujemy, iż w myśl Zarządzenie Prezydenta Miasta Białegostoku w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego zasadniczego do publicznych przedszkoli na nowy rok szkolny, obowiązują poniższe terminy:

 

 • 25 lutego - 6 marca b.r. - składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym;
 • 21 marca b.r., do godz. 12.00 - weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez  kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym;
 • 26 marca b.r., godz. 15.00 - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjna listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkola;
 • 29 marca b.r. - ostateczny termin potwierdzania przez rodzica kandydata woli przyjęcia dziecka do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia;
 • 1 kwietnia b.r. -  podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjna listy  kandydatów przyjętych i nieprzyjętych  do przedszkola;

 

 

 Więcej informacji na temat zasad rekrutacji oraz stosowne oświadczenia znajdują się w poniższych załącznikach:Załącznik(i):   
 • PORADNIK_DLA_RODZICOW_REKRUTACJA_DO_PRZEDSZKOLI.pdf  (2.15 MB)
 • ZASADY_REKRUTACJI_DO_PRZEDSZKOLI.pdf  (7.74 MB)
 • kandydat 2019.pdf  (202.54 KB)
 • oswiad.-_wielodzietnosc.pdf  (168.99 KB)
 • oswiad._-_dwoje_dzieci.pdf  (156.44 KB)
 • oswiad._-_praca,_nauka.pdf  (169.93 KB)
 • oswiad._-_rodzenstwo.pdf  (156.20 KB)

 •  

  góra strony