Zamówienia publiczne


 

 

Przetarg na Plac Zabaw

 

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU

*****************************************************************************************************************

czwartek, 20 czerwca 2013 17:15

Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych

"Budowa Integracyjnego Placu Zabaw
przy Przedszkolu Samorządowym Nr 41 Integracyjnym w Białymstoku"

1) ogłoszenie o zamówieniu - pdf

2) specyfikacja - word

3) dokumentacja projektowa - link

*****************************************************************************************************************

środa, 19 czerwca 2013 10:15

Unieważnienie Przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych

"Budowa Integracyjnego Placu Zabaw
przy Przedszkolu Samorządowym Nr 41 Integracyjnym w Białymstoku"

uniewaznienie.jpg


*****************************************************************************************************************

poniedziałek, 27 maja 2013 14:01

Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych

"Budowa Integracyjnego Placu Zabaw
przy Przedszkolu Samorządowym Nr 41 Integracyjnym w Białymstoku"

1) ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - pdf

ogłoszenie o zamówieniu - pdf

2) specyfikacja - pdf, word

3) dokumentacja projektowa - załącznik nr 7

dokumentacja dotycząca branży elektrycznej - link

4) wyjaśnienie oraz modyfikacja treści SIWZ - word