KOŁO PRZYRODNICZO - BADAWCZE  "MALI ODKRYWCY"

 

Nauczycielki prowadzące koło : Elżbieta Kiryluk, Iwona Sawicka

Terminarz: zajęcia odbywają się raz w miesiącu w godzinach 14-15

 

KÓŁECZKO PRACUJE – PRZYRODĘ SZANUJE !

 

Cel główny :

 • kreowanie człowieka odpowiedzialnego za swoje środowisko i zdrowie, świadomego faktu, że każde działanie ma wielokierunkowy wpływ na środowisko i zdrowie;

 

  Główną ideą koła jest rozbudzanie ekologicznych zainteresowań dzieci, rozwijanie świadomości ekologicznej, rozumienie relacji człowieka z przyrodą, pogłębianie wiedzy na temat świata roślin i zwierząt oraz problemów ochrony przyrody przed dewastacją.

 

Cele szczegółowe :

1. Kształtowanie przyjaznego stosunku do przyrody i uwrażliwienie na konieczność jej ochrony

- różnorodność krajobrazu,

- gatunki prawnie chronione,

- znaczenie i ochrona lasów,

- wpływ przyrody na człowieka,

- znaczenie zieleni dla życia człowieka;

2. Poznawanie piękna przyrody i rozwijanie wśród dzieci zainteresowań przyrodniczych

- piękno krajobrazu,

- gatunki roślin, zwierząt, prawnie chronionych w najbliższym otoczeniu;

3. Podejmowanie działań na rzecz ochrony przyrody i środowiska przyrodniczego

- opieka nad formami ochrony przyrody w najbliższym środowisku,

- opieka nad zwierzętami,

- inne działania na rzecz ochrony najbliższego środowiska;

4. Kształtowanie postawy odpowiedzialności za stan najbliższego środowisk

- zanieczyszczenia i ochrona powietrza, wód, gleby,

- ochrona środowiska przed odpadami;

5. Kształtowanie właściwego stosunku do wszelkich form życia oraz ich poszanowania

- pomoc zwierzętom w okresie zimy,

- opieka nad formami ochrony przyrody w najbliższym otoczeniu,

- różnorodność gatunkowa;

6. Poznawanie form ochrony przyrody.

- ochrona gatunkowa roślin i zwierząt w Polsce,

- parki narodowe, krajobrazowe, rezerwaty;

7. Propagowanie zdrowego stylu życia

- zdrowa żywność, właściwa dieta,

- choroby cywilizacyjne i zapobieganie im,

- oszczędność środków czystości, wody, energii,

- minimalizacja ilości powstających odpadów, zagospodarowanie odpadów,

- ekologiczne wybory w każdym dniu;

 

PLAN DZIAŁAŃ NA ROK SZKOLNY 2019/2020:

 • udział w akcji ,, Sprzątanie Świata – Polska 2019'',

Cel: przypomnienie o współodpowiedzialności za stan środowiska i zobowiązanie do ochrony przyrody poprzez racjonalne wykorzystanie surowców wtórnych,

 • Całoroczna zbiórka makulatury, butelek PET,

Cel: kształtowanie postaw proekologicznych wobec ziemi i świata przyrody,

 • całoroczna udział w akcji zbiórki baterii’ - konkurs ,, Baterie - zagrożenie dla środowiska i ludzi’’
 • całoroczny udział w akcji ,, Wózki za zakrętki ‘’,
 • udział w akcji ,, Ratujmy Kasztany’’ (IX-XI 2019 r.),

Cel: zebranie i uprzątnięcie opadających liści kasztanowca w celu poprawy kondycji zdrowotnej drzew poprzez eliminację szkodników, podnoszenie świadomości proekologicznych społeczeństwa,

 • współpraca z ,, Nadleśnictwem Dojlidy ‘’ w Białymstoku: spotkanie i zajęcia z leśnikiem , wycieczka poznawczo- krajoznawcza do lasu,
 • udział w programach ekologicznych i prozdrowotnych (cały rok),
 • udział w konkursach ekologicznych i przyrodniczych (cały rok),
 • nawiązanie współpracy z wydziałem biologiczno – chemicznym Uniwersytetu w Białymstoku- wycieczka do Muzeum Przyrodniczego,
 • całoroczna współpraca z Fundacją  "Pomóż Im" - Białostockie Hospicjum dla dzieci,
  *akcje charytatywne - Pola Nadziei ( "Dzień Żonkila" ), zasadzenie cebulek żonkili na terenie przedszkola, przedświąteczna zbiórka książek, słodyczy itp.,
 • "Góra Grosza" - udział w akcji pozyskującej fundusze na potrzeby Domów Dziecka (XII 2019 r.),
 • obchody Dnia Ziemi (IV 2020 r.),
 • nawiązanie współpracy z organizacjami i stowarzyszeniami działającymi na rzecz edukacji ekologicznej (cały rok);

 

AKCJE Z POPRZEDNICH LAT:

 • SPRZĄTANIE ŚWIATA POLSKA 

Przedszkolaki uczestniczyły w ogólnopolskiej akcji Sprzątanie Świata


! Folder ''ufoludki/2016-2017/5'' nie istnieje!
 

 

 • Sadzimy cebulki żonkili na rzecz podopiecznych,, Fundacji Pomóż Im ''.

{gallery}podstrony/ufoludki/2016-2017/17{/gallery

 


! Folder ''dinusie/2015-2016/18'' nie istnieje!
 
 • Poznajemy faunę i florę naszej planety - wycieczka do Muzeum Przyrody w Białymstoku

! Folder ''dinusie/2015-2016/23'' nie istnieje!
 

! Folder ''dinusie/2015-2016/32'' nie istnieje!
 
 • Segreguję świecę przykładem - zajęcia ekologiczne

 

 • Bliżej przyrody

! Folder ''dinusie/2015-2016/56'' nie istnieje!
 

Siejemy nasionka kwiatków


! Folder ''dinusie/2015-2016/60'' nie istnieje!