Przedszkolak na drodze

Jak poruszać się należy po ulicy i w jej sąsiedztwie? Tematyka bezpieczeństwa ruchu drogowego jest bardzo ważną kwestią, która omawiana jest już na początku szkolnego niemal w każdej z grup;

 Sprawdzanie folderu w poszukiwaniu zdjęć ... OK.
większy obrazek nr 1 większy obrazek nr 2 większy obrazek nr 3 większy obrazek nr 4 większy obrazek nr 5 większy obrazek nr 6 większy obrazek nr 7 większy obrazek nr 8 większy obrazek nr 9