Akcja "Challengniebieskiemotyle2021"

W czerwcu przystąpiliśmy do akcji, której celem jest poszerzanie świadomości na temat autyzmu i przekazanie iskierki przyjaźni osobom z autyzmem i ich rodzinom; przedszkolaki z "Eflów" przygotowały tematyczną pracę plastyczną, krótką improwizację muzyczną "Taniec niebieskich motyki" do muzyki P. Czajkowskiego oraz przesłały wyzwanie naszym przedszkolakom z innych grup;  czekamy zatem i  na ich pomysły!

 

otwiera większy obrazek nr 1 w nowym oknie otwiera większy obrazek nr 2 w nowym oknie otwiera większy obrazek nr 3 w nowym oknie otwiera większy obrazek nr 4 w nowym oknie