PROGRAMY I INNOWACJE 

 


2021-2022

CIEKAWSKI PRZEDSZKOLAK W

otwiera większy obrazek nr 1 w nowym oknie

Adresatami innowacji „Ciekawski przedszkolak w świecie senso zabaw” są dzieci najmłodsze  uczęszczające do Samorządowego Przedszkola nr 41 Integracyjnego w Białymstoku. Czas realizacji innowacji obejmuje  okres od września 2021 r. do czerwca 2022 r. z możliwością jej kontynuowania w następnym roku. Zajęcia innowacyjne odbywają się raz w miesiącu w ramach czasu przeznaczonego na zabawę swobodną oraz w trakcie organizowanych zajęć dydaktycznych. Niniejsza innowacja ma na celu szerzenie idei wielozmysłowego poznawania świata wykorzystując zabawy sensoryczne, badawcze, manipulacyjne, rytmiczno – ruchowe. Zdobywanie umiejętności oraz doświadczenia poprzez stosowanie innowacyjnych senso zabaw zmotywuje i zachęci dzieci do głębszego poznawania świata oraz własnej osoby. Dzięki innowacji dzieci rozwiną własną pomysłowość, aktywność oraz inicjatywę.