BIAŁOSTOCKI PROGRAM WSPOMAGANIA DZIECI Z DEFICYTAMI W ROZWOJU MOWY I KOMUNIKACJI JĘZYKÓW

 

 

     Od  listopada b.r. dzieci najmłodsze z oddziałów "Mruczące Kotki" i "Wesołe Myszki" zostały objęte  programem profilaktycznym przygotowanym przez Miejski Zespół Wspomagania Dzieci z Deficytami w Rozwoju Mowy i Komunikacji Językowej w Białymstoku; ma on na celu wstępną ocenę logopedyczną dzieci, w tym wykrycie ryzyka bądź już  istniejących zaburzeń rozwoju mowy dziecka.

   Założenia programu będą realizowały nauczycielki: B. Rzędzian i M. Lechowska w grupie I "Mruczące Kotki" oraz E. Kiryluk i D. Kowalska w grupie II "Wesołe Myszki"; w pierwszym etapie do współpracy zostaną poproszeni rodzice dzieci 3-letnich, z którymi został przeprowadzony  wywiad  w zakresie rozwoju mowy i komunikacji u dziecka (kwestionariusz); w kolejnym etapie przeprowadzone zostaną  badania przesiewowe dzieci w oparciu o opracowane karty diagnostyczne; 

Więcej informacji o programie:  LOGOPEDYCZNE ABC rodzice.pdf