OGÓLNOPOLSKI PROJEKT  "MAŁY  MIŚ W ŚWIECIE WIELKIEJ LITERATURY"

w roku szkolnym 2023/24 grupa "Mądre Sówki" bierze udział w Ogólnopolskim Projekcie "Mały Miś w Świecie Wielkiej Literatury".

Cele projektu:

-zachęcanie dorosłych do głośnego czytania dzieciom

-wprowadzenie dziecka w świat literatury

-budzenie zaciekawienia książką przez zabawy, piosenki, twórczość plastyczną

-wyrabianie właściwych nawyków czytelniczych

-kształcenie u dzieci umiejętności słuchania tekstu czytanego

-włączenie do projektu rodziców dzieci

-przekazywanie za pośrednictwem literatury wartości moralnych

Realizacja projektu dokumentowana będzie na stronie internetowej grupy

 Sprawdzanie folderu w poszukiwaniu zdjęć ... OK.
większy obrazek nr 1 większy obrazek nr 2 większy obrazek nr 3