OGÓLNOPOLSKI PROJEKT EDUKACYJNY "ALFABET LOGOPEDYCZNY"

 

  Dzieci objęte pomocą psychologiczno-pedagogiczną w zakresie rozwijania kompetencji komunikacyjnych uczestniczą w bieżącym roku szkolnym w  Ogólnopolskim Projekcie  Edukacyjnym ALFABET LOGOPEDYCZNY.

  Zadania projektowe  realizowane są w ramach zajęć indywidualnych bądź logorytmicznych. Projekt jest zgodny  z założeniami Podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz wpisuje się w Podstawowe kierunki polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2023/2024.

 

Cele projektu:

  • podniesienie sprawności aparatu artykulacyjnego,
  • usprawnianie aparatu oddechowego,
  • poszerzenie słownictwa biernego i czynnego,
  • ćwiczenie umiejętności rozumienia, uwagi słuchowej oraz koncentracji na wykonywanym zadaniu,
  • rozwijaniesłuchu fonematycznego oraz poczucia rytmu,
  • podnoszenie sprawności w zakresie motoryki,
  • doskonalenie percepcji i pamięci słuchowej, kształcenie wrażliwości słuchowej;

 

Realizacja projektu przewidziana jest od 02.10.2023 r. do 31.05.2024 r.

Osobą realizującą projekt jest logopeda - pani E. Kropiewnicka

 

     większy obrazek nr 1 większy obrazek nr 2 większy obrazek nr 3 większy obrazek nr 4 większy obrazek nr 5 większy obrazek nr 6 większy obrazek nr 7 większy obrazek nr 8 większy obrazek nr 9 większy obrazek nr 10 większy obrazek nr 11