OGÓLNOPOLSKI PROJEKT EDUKACYJNY "ZABAWY SZTUKĄ"

 

 

    W bieżącym roku szkolnym oddział 5-6 latków "Zwinne Wiewiórki" uczestniczą w  projekcie edukacyjnym opartym na założeniach Friedricha Froebla. Odnosi się on do świata sztuki, w kontekście różnorodnych sztuk plastycznych (tj. malarstwo, rzeźba, architektura, rysunek, fotografia, ceramika, wzornictwo itd.)

  Głównym celem Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego „Zabawa sztuką” jest propagowanie sztuki w korelacji z kompetencjami kluczowymi.

Cele szczegółowe:

 • tworzenie przez nauczycieli warunków do twórczej aktywności dzieci w procesie zabawy,
 • wprowadzenie dzieci w świat sztuki o charakterze lokalnym, ogólnopolskim, europejskim i światowym,
 • zapoznanie z wybranymi dziełami i ich twórcami,
 • rozwijanie poczucia estetyki i wrażliwości na piękno,
 • udział w wystawach i prezentacjach zbiorowych,
 • rozwijanie postawy twórczej dzieci z jej nieodłącznymi atrybutami tj. kreatywnością, innowacyjnością,
 • zapoznanie z różnorodnymi technikami plastycznymi,
 • kształtowanie umiejętności rozumienia i interpretowania pojęć przy wykorzystaniu obrazów,
 • doskonalenie umiejętności swobodnej wypowiedzi, w tym wyrażania odczuć związanych z odbiorem sztuki,
 • przygotowanie do posługiwania się językiem obcym nowożytnym w oparciu o wykorzystywanie dzieł sztuki,
 • wykorzystywania myślenia i postrzegania matematycznego do rozwiązywania problemów w codziennych w sytuacjach związanych z wykorzystaniem edukacji przez sztukę,
 • kształtowanie orientacji przestrzennej,
 • rozwijanie zainteresowań światem przyrody poprzez wykorzystywanie dzieł sztuki,
 • doskonalenie umiejętności konstrukcyjnych, rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci oraz nauczycieli, w tym zainteresowań związanych z kodowaniem i programowaniem,
 • wspomaganie rozwoju dzieci, odkrywanie dziecięcych talentów,
 • budowanie więzi w grupie przedszkolnej,
 • rozwijanie wiary we własne możliwości,
 • współpraca z środowiskiem lokalnym, w tym z instytucjami kultury, artystami,
 • branie udziału w wyjściach i wycieczkach związanych z tematyką dotyczącą projektu,
 • kształtowanie wartości i umiejętności związanych z zachowaniem się w miejscach dotyczących świata sztuki,
 • udział w akcjach propagujących działalność twórczą,
 • rozwijanie kreatywności, krytycznego myślenia oraz umiejętności rozwiązywania sytuacji problemowych;

 

Fotorelacja z realizacji zadań projektowych

 

 • "Nasz ulubiony artysta" - zadanie nr 5 to kwietniowe spotkanie ze sztuką poświęcone  poznaniu sylwetki oraz twórczości wybitnego artysty rzeźbiarza Alfonsa Karnego, który urodził się w Białymstoku; w muzealnej "pracowni rzeźbiarza" spróbowaliśmy także i swoich sił; każdy młody artysta wykonał swoją rzeźbę wg własnego projektu; 

 

większy obrazek nr 1 większy obrazek nr 2 większy obrazek nr 3 większy obrazek nr 4 większy obrazek nr 5 większy obrazek nr 6 większy obrazek nr 7 większy obrazek nr 8 większy obrazek nr 9 większy obrazek nr 10 większy obrazek nr 11 większy obrazek nr 12 większy obrazek nr 13 większy obrazek nr 14

 

 • "Działamy!" - czas na marcowy happening artystyczny, czyli realizację 11 zadania; 21 marca kolorami tęczy zamkniętymi w wiosennych kwiatach całą przedszkolną społecznością  powitaliśmy nową porę roku; było dużo radości i zabawy dla małych i dużych;

 

większy obrazek nr 1 większy obrazek nr 2 większy obrazek nr 3 większy obrazek nr 4 większy obrazek nr 5 większy obrazek nr 6 większy obrazek nr 7 większy obrazek nr 8 większy obrazek nr 9 większy obrazek nr 10 większy obrazek nr 11 większy obrazek nr 12

 

 • "Druciane cuda"- luty 2024 r. - w tygodniu poświęconym prehistorii dzieci z grupy "Zwinne Wiewiórki" przygotowały druciane instalacje "Dinozaury" zainspirowane twórczością amerykańskiego artysty Alexandera Caldera;

 

większy obrazek nr 1 większy obrazek nr 2 większy obrazek nr 3 większy obrazek nr 4 większy obrazek nr 5 większy obrazek nr 6 większy obrazek nr 7 większy obrazek nr 8 większy obrazek nr 9 większy obrazek nr 10 większy obrazek nr 11 większy obrazek nr 12

 

 • "Lodowe witraże" - styczeń 2024 r. - fotorelacja z realizacji zadania nr 18; kiedy mróz jest przydatny, ano wtedy, gdy masz ochotę zostać witrażystą, jak słynny niemiecki artysta Gerhard Richter; choć nasze lodowe dzieła są nietrwałe, ale i tak cieszą bardzo oko...

  

większy obrazek nr 1 większy obrazek nr 2 większy obrazek nr 3 większy obrazek nr 4 większy obrazek nr 5 większy obrazek nr 6 większy obrazek nr 7  większy obrazek nr 9  większy obrazek nr 11 większy obrazek nr 12    

             

 

 • "Jadalny obraz" - październik 2023 r. - zadanie nr 2 zainspirowane abstrakcyjną twórczością Wasilijego Kandinskiego; owocowo-warzywna wersją dzieła  artysty "Kwadraty z kołami" bardzo młody twórcom ...smakowała;

 

         większy obrazek nr 1 większy obrazek nr 2 większy obrazek nr 3 większy obrazek nr 4 większy obrazek nr 5 większy obrazek nr 6 większy obrazek nr 7 większy obrazek nr 8 większy obrazek nr 9

 

 • "Magiczne drzewo" - wrzesień 2023 r. - zadanie nr 8 projektu zapoznające dzieci z twórczością artystki  Yayoi Kusama, która  tworzy wyjątkowe instalacje i rzeźby; wśród jej prac można znaleźć również oryginalne  drzewo, które pełne jest kropek;

 

  większy obrazek nr 1 większy obrazek nr 2 większy obrazek nr 3 większy obrazek nr 4 większy obrazek nr 5 większy obrazek nr 6 większy obrazek nr 7 większy obrazek nr 8 większy obrazek nr 9