DZIECIAKI MLECZAKI

W roku szkolnym 2020/21 w grupie "Kubusie" i grupie "Krasnale" jest realizowany projekt edukacyjny "Dzieciaki mleczaki", którego głównym celem jest uporządkowanie wiedzy na temat nabiału i produktów mlecznych oraz rozwijanie postaw prozdrowotnych. Koordynatorem projektu jest mgr Ewa Świętochowska i mgr Sylwia Łempicka.