KUBUSIOWI PRZYJACIELE NATURY - PROGRAM EDUKACYJNY

W roku szkolnym 2020/21 w naszej placówce realizowany jest program edukacyjny , którego głównym celem jest zachęcenie najmłodszych do dbania o środowisko naturalne. Koordynatorem programu jest mgr Sylwia Łempicka.