TUS - trening umiejętności społecznych

   W okresie od października 2018 r. do marca 2019 r. dziewięcioro dzieci 5 i 6 - letnich zostało objętych treningiem rozwijającym kompetencje społeczne i komunikacyjne. Praca odbywała się w 3 grupach, po 3 dzieci prowadzonych przez 3 certyfikowanych terapeutów.

  Zajęcia TUS prowadzone były według programu autorskiego w oparciu o trening umiejętności społecznych Goldsteina, uzupełnionego o Teorię Umysłu i Stosowaną Analizę Zachowania.

 Dzieci aktywnie pracowały na zajęciach: ustalały zasady panujące podczas zajęć, system motywacyjny. W trakcie zajęć terapeuci wspólnie z dziećmi analizowali różne sytuacje społeczne, ustalali strategie zachowania w danej sytuacji a następnie odgrywały scenki, ucząc się praktycznych umiejętności krok po kroku.

 

 

   Zajęcia z TUS - u prowadziła w ramach projektu nauczyciele specjaliści: E. Kropiewnicka (logopeda), E. Kozłowska (pedagog) i A. Szwarc (psycholog)