Zajęcia ruchowe

      Zajęcia ruchowe adresowane były do wszystkich dzieci przebywających w przedszkolu. Do udziału w projekcie zostało zakwalifikowanych 23 dzieci: 6 dziewczynek 17 chłopców.

  Dzieci biorące udział w zajęciach projektowych  podzielone były na 3 grupy terapeutyczne ze względu na występujące dysfunkcje:

  • grupa I – dzieci z cukrzycą,
  • grupa II – dzieci z wadami postawy,
  • grupa III – dzieci zagrożone otyłością;

 

   Spotkania w ramach zajęć w zasadniczej mierze miały na celu rozwijanie zainteresowań ruchem, jako formą spędzania wolnego czasu.

Cele szczegółowe:

  1. Rozwijanie umiejętności społecznych: przestrzegania reguł i zasad gry oraz zasad pracy w grupie, współdziałania, czekania na swoją kolej, zabawy w parze, małej grupie, umiejętności wygrywania i przegrywania.
  2. Wzmocnienie i przygotowanie narządu ruchu do wykonywania zadań o charakterze gimnastycznym.
  3. Poznawanie części ciała i ich możliwości ruchowych.
  4. Rozwijanie orientacji w kierunkach w przestrzeni.
  5. Pokonywanie własnych słabości i strachu przy wykonywanie trudnych elementów gimnastycznych. 
  6. Kształcenie umiejętność użycia różnych przyborów sportowych i gimnastycznych

 

 W ramach projektu zorganizowano także 2 olimpijki sportowe skierowane do dzieci najstarszych w terminach: 15.05.2018 r. w Szkole Podstawowej nr 32 w Białymstoku oraz  17.06.2019 r. na placu zabaw Przedszkola Nr 41 Integracyjnego.

   Zajęcia ruchowe prowadził rehabilitant ruchowy - M. Bujalski