NEUROFLOW - trening słuchowy

 

  W ramach realizacji projektu przeprowadzono diagnozę 30 dzieci w kierunku zaburzeń przetwarzania słuchowego. Dzięki licencji zakupionej ze środków unijnych 10 dzieci zostało objętych terapią, w łącznym wymiarze -120 godzin.

  W wyniku przeprowadzonej terapii u większości dzieci nastąpiła zdecydowana poprawa w zakresie selektywności uwagi, wydłużenia pamięci słuchowej, rozumienia mowy w hałasie, poszerzenia wiedzy leksykalnej i umiejętności komunikacyjnych, obniżenia progu nadwrażliwości słuchowej.

 Zajęcia prowadzone były na przestrzeni od  października 2018 r. do marca 2019 r. przez dwóch nauczycieli,  którzy dzięki ukończonemu szkoleniu nabyli certyfikat providera Aktywnego Treningu Słuchowego Neuroflow - E. Kropiewnicką i J. Onufryjuk.