Letni Turnus Terapeutyczny

   W dniach 21 – 27 sierpnia 2018 r. odbył się letni turnus terapeutyczny. Wzięło w nim udział 21 dzieci posiadających opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.

   Zajęcia odbywały się w dwóch grupach wiekowych: młodszej i starszej. W każdej grupie odbyły się zajęcia w wymiarze 16 godzin.

  Zajęcia prowadziło 3 terapeutów w ramach projektu (wolontariat) oraz 3 osoby wspomagające.

Rodzaj zajęć przeprowadzonych w obu grupach:

  1. Dogoterapia – 4 godz.

  2. Hipoterapia – 2 godz.

  3. Zajęcia stymulujące zmysły – 2 godz.

  4. Logorytmika – 3 godz.

  5. Zabawy sportowe – 2 godz.

  6. Działania twórcze – 3 godz.