"Klub gier planszowych"

 

  Zajęcia w ramach Klubu Planszówkowego adresowane były do dzieci ze starszych grup przedszkolnych. W zajęciach wzięły udział trzy 6-osobowe grupy dzieci. Zajęcia były realizowane w okresie od kwietnia 2018 r. do maja 2019 r. Zajęcia prowadziły nauczycielki przedszkola: Joanna Onufryjuk, Elżbieta Kiryluk, Eliza Cybulko.

  Celem głównym zajęć było rozwijanie zainteresowania grami planszowymi jako formą spędzania wolnego czasu.

Cele szczegółowe realizowanych zajęć to:

  • rozwijanie umiejętności społecznych: przestrzegania reguł i zasad gry oraz zasad pracy w grupie, współdziałania, czekania na swoją kolej, zabawy w parze, małej grupie, umiejętności wygrywania i przegrywania..
  • rozwijanie funkcji wzrokowych, słuchowych, dotykowych oraz poznawczych.
  • rozwijanie umiejętności szkolnych – liczenia, spostrzegania, kojarzenia, kategoryzowania, wiedzy o świecie,
  • rozwijanie kreatywności, logicznego i strategicznego myślenia, inicjatywności i przedsiębiorczości,
  • poznawanie nowych gier planszowych.

  Podczas zajęć wykorzystywano gry zakupione w ramach projektu oraz gry znane dzieciom, wypożyczane od rodziców i prowadzących.

  Dzieci chętnie uczestniczyły w zajęciach, podnosiły swoje umiejętności w zakresie założonych celów. W ostatnich zajęciach w cyklu wzięły udział dzieci zaproszone przez uczestników. Była to okazja do nauczenia rówieśników nowych gier oraz wspólnej zabawy.