"Eksperymenty i doświadczenia"

  Zajęcia "Eksperymenty i doświadczenia"  realizowane były w ramach projektu unijnego "Kreatywne dziecko inwestycją w przyszłość" w zakresie zadania 2 - rozwijanie zainteresowań dzieci. Skierowane one były do dzieci ze starszych grup wiekowych (5-6 latki), w tym także do przedszkolaków ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Projekt zakładał realizację 80 godzin zajęć dydaktycznych.

  W roku szkolnym 2018/2019 (od października 2018 r. do marca 2019 r.) zajęcia prowadziły nauczycielki: B. Tomaszewska i E. Kiryluk, a zakwalifikowane dzieci spotykała się raz w tygodniu w dwóch grupach eksperymentalnych.

 W kolejnym roku szkolnym - od września do listopada 2019 r. zajęcia doświadczalne w wymiarze 1 godz. tygodniowo prowadziła instruktorka  - M. Szymkowska.

  Prowadzone zajęcia miały charakter warsztatowy i celem ich było rozbudzanie ciekawości dzieci otaczającym ich światem przyrody oraz nauczenie aktywnego prowadzenia obserwacji, wyciągania trafnych wniosków z doświadczeń, eksperymentów i zjawisk przyrodniczych. 

  Na warsztatach dzieci rozwijały sferę poznawczą, intelektualną i emocjonalną.  Kształtowała się  samodzielność, myślenie kreatywne i praktyczne oraz spostrzegawczość i koncentracja uwagi. Przedszkolaki nabyły wiedzę przyrodniczą, geograficzną i fizyczną. Ćwiczyły również umiejetnosć współpracy w grupie.

Warsztaty eksperymentalno-badawcze obejmowały:

  • poznawanie świata barw,
  • zabawy z powietrzem,
  • zabawy z magnesami,'
  • tajemnice wody,
  • zabawy z cieniem,
  • zabawy z ruchem,
  • zabawy z piaskiem,
  • zjawiska przyrodnicze, fizyczne i chemiczne.