MAŁY MIŚ W ŚWIECIE LITERATURY - projekt edukacyjny 

 

 

 

Projekt Edukacyjny „Mały Miś w świecie wielkiej literatury” był realizowany w naszym przedszkolu w latach 2016/2019 z inicjatywy nauczycielki mgr E. Cybulko, którą wspierały Panie: mgr E. Kiryluk, B. Tomaszewska i K. Skobudzińska w grupach dzieci najstarszych -  "Elfach", "Ufoludkach" i "Dinusiach"; 

Celem głównym projektu było rozwijanie czytelnictwa we współpracy z innymi placówkami oświatowymi w całej Polsce.

Cele szczegółowe:

 • zachęcanie dorosłych do głośnego czytania dzieciom - uświadomienie roli czytania w życiu dziecka, wyrabianie właściwych nawyków czytelniczych,

 • tworzenie warunków do różnorodnej aktywności dzieci w toku realizacji zadań stawianych przez nauczyciela,

 • wprowadzenie dziecka w świat literatury,

 • budzenie zaciekawienia książką przez zabawy, piosenki, twórczość plastyczną,

 • przekazywanie za pośrednictwem literatury wartości moralnych,

 • kształcenie u dzieci umiejętności słuchania tekstu czytanego,

 • rozwijanie samodzielności, kreatywności i innowacyjności dzieci,

 • rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci i nauczycieli,

 • kształtowanie postaw patriotycznych dzieci,

 • włączenie w życie przedszkola rodziców oraz przedstawicieli środowiska lokalnego,

 • promocja przedszkola,

 • rozwijanie współpracy między nauczycielami.

 

Realizacja projektu odbywa się cały rok szkolny i była podzielona na moduły tematyczne. Moduły były tak opracowane, aby wspierać u dzieci samodzielność, kreatywność i innowacyjność, a także, by włączyć w życie przedszkola rodziców oraz przedstawicieli środowiska lokalnego.

Ale najważniejszy był tu miś i jego "Dziennik podróży", w którym wpisywały się dzieci i zostawiały misiowi swoje całusy i rysunki. Miś otrzymał wiele uścisków, ale przede wszystkim wysłuchał mnóstwa bajek, wierszy i opowiadań.

Po podróży po Polsce, Mały Miś wędrował też po przedszkolnych grupach, a później po domach przedszkolaków, już z innym dziennikiem podróży towarzyszył dzieciom w domach, utulał do snu i słuchał bajek czytanych przez rodziców.

Nasze przedszkole włączyło się nie tylko w ogólnopolski projekt, ale także chcieliśmy by przedszkolaki z naszego miasta, do których nie dotarła wiadomość o rozczytanym misiu, poznały jak cudownie jest czytać z ukochanym pluszakiem i poznawać inne przedszkolaki.

Projekt "Białystok czyta z małym misiem" to akcja, która włączyła kilkanaście białostockich przedszkoli. W naszej placówce zorganizowane zostało szkolenie nauczycielom z miasta i chętne przedszkola zgłosiły swój udział w projekcie. "Białystok czyta z małym misiem" otrzymał honorowy patronat prezydenta miasta Białegostoku Tadeusza Truskolaskiego. Cały projekt zakończył się konkursem plastycznym zorganizowanym w naszym przedszkolu. Każdy przedszkolak, który brał udział w konkursie otrzymał upominki i dyplom.

 Sprawdzanie folderu w poszukiwaniu zdjęć ... OK.
większy obrazek nr 1 większy obrazek nr 2 większy obrazek nr 3 większy obrazek nr 4 większy obrazek nr 5 większy obrazek nr 6 większy obrazek nr 7 większy obrazek nr 8 większy obrazek nr 9 większy obrazek nr 10