czerwiec 2017

Podsumowanie roku szkolnego

W roku przedszkolnym 2016/2017 dzieci z grupy III „Kubusie” chętnie uczestniczyły w codziennych zabawach i zajęciach grupowych, które były zróżnicowane i atrakcyjne, budziły duże zainteresowanie i zaangażowanie wychowanków. Dzięki temu nastąpił ich wszechstronny rozwój. Zajęcia dodatkowe: rytmika, religia, język angielski oraz uczestnictwo w kołach zainteresowań pozwoliły rozwinąć zdolności dzieci. W grupie nie brakowało muzyki, śpiewu, tańca, obcowania z książką i sztuką. Dzieci uczestniczyły w audycjach muzycznych, teatrzykach, imprezach i uroczystościach przedszkolnych, konkursach. Pozwoliło to potęgować doznania estetyczne i wrażliwość na piękno kultury. W grupie odbywały się zajęcia otwarte, uroczystości, warsztaty i wycieczki, dzięki czemu grupa stała się zintegrowana, a kontakty ze środowiskiem rodzinnym były bardzo dobre. Oprócz tego dzieci wzięły udział w ciekawych zajęciach edukacyjnych i różnych akcjach organizowanych w placówce. Najchętniej jednak „dzieciaki” chciały bawić się i przebywać na powietrzu. „Kubusie” to grupa żywiołowych i radosnych dzieci, chętnych do podejmowania różnorodnej aktywności, aby wciąż zaspakajać swoją ciekawość świata, poznawać nową wiedzę, rozwijać zainteresowania i zdolności. Tak trzymać!kwiecień 2017