80 rocznica pierwszej masowej deportacji Polaków na Sybir

 

 Sprawdzanie folderu w poszukiwaniu zdjęć ... OK.
większy obrazek nr 1