KOŁO PLASTYCZNE

„PLASTUŚ

 

 

 

 

 

ROK SZKOLNY 2020/2021

 

  W roku szkolnym 2020/2021  działalność koła plastycznego  "PLASTUŚ" z uwagi na wymogi sanitarne odnosić się będzie jedynie do jednej z grup przedszkolnych; w zajęciach, które odbywać się będą cyklicznie co 2 tygodnie w godzinach poobiednich uczestniczyć będą  chętne 5-6 latki z "Elfów"

   Opiekunami koła plastycznego są Panie z tego oddziału: M. Wiatrowska i M. Orłowska.

 

   Twórczość plastyczna pozwala uzewnętrzniać swoje marzenia i pragnienia, rozwija twórczą inicjatywę, pomysłowość i wiarę we własne siły. Pobudza także rozwój umysłowy i emocjonalny, stwarzając możliwości wielorakich doświadczeń. Jest ona także bogatym źródłem satysfakcji. Uczy wytrwałości, odpowiedzialności i współpracy w zespole.

 

 Głównym celem spotkań jest wspomaganie wrodzonych możliwości twórczych dziecka, poznawanie i wyrażanie siebie w formie ekspresji plastycznej oraz kształtowanie twórczej postawy.

 

Cele szczegółowe:

- uwrażliwienie na piękno otaczającego świata,

- wzbudzanie przeżyć estetycznych,

- poznawanie różnych technik plastycznych,

- odkrywanie przez dzieci własnych możliwości twórczych,

- wyrażanie przeżyć i wiedzy o otaczającym świecie za pomocą różnych technik plastycznych,

- stwarzanie swobodnej i twórczej atmosfery,

- rozwijanie sprawności manualnych,

- stymulowanie procesów wyobraźni i samodzielnego myślenia,

- wzbogacanie wiedzy z zakresu sztuk plastycznych,

 

Efekty aktywności plastycznej dzieci:

- rozwijanie dziecięcych talentów,

- kształcenie umiejętności artystycznych, zdolności i zainteresowań,

- wyrażanie własnej kreatywności,

- posługiwanie się różnymi technikami plastycznymi,

- poznanie wiadomości z różnych dziedzin sztuki,

- rozwijanie pozytywnego obrazu samego siebie,

- kształtowanie umiejętności współdziałania w zespole;

 

Fotogaleria koła plastycznego:

 

 

  • grudzień - "Bombka z cekinami" - zawieszka

 

 

 

  • grudzień - "Anioł" - zawieszka z masy solnej z wykorzystaniem techniki decoupag'e

 

 

  • listopad - "Lampion" - forma dekoracyjna

 

 

 

  • listopad - "Sówka" - praca przestrzenna z materiałów ekologicznych

 

 

  • październik - "Jesienny witraż"- praca przestrzenna

 

 

 

  • październik- "Jesienne serce" - odbijanka w farbie plakatowej 

 

 

 
zajecia_dodatkowe

góra strony