JĘZYK ANGIELSKI

 

   Zajęcia z nauki języka angielskiego odbywają się w naszej placówce dwa razy w tygodniu w każdej grupie wiekowej. W grupach starszych (5-6 latki) trwają po  30 min., natomiast w grupach młodszych (3-4 latki)  po 15 min.

  Mali słuchacze uczą się języka angielskiego metodą:

- TPR (reagowanie całym ciałem),

- audiolingwalną (nacisk położony jest na słuchanie, potem dopiero dziecko zaczyna mówić, czytać i pisać),

- audiowizualną (metoda ta polega na wizualnym wspieraniu procesów nauczania języka m.in. obrazkami, filmami, oraz na podstawie gier i zabaw dostosowanych do wieku.

 

Lektorem języka angielskiego w roku szkolnym 2023/2024 jest nauczycielka - mgr Renata Majewska