Muzyczna bajka o trzech świnkach, czyli jak bawimy się na logorytmice

Dzieci uczęszczające do przedszkola w czasie obostrzeń zapewnioną mają ciągłość terapii i zajęć wyrównawczych; cześć z nich, jak np. logorytmika ma charakter grupowy i spotykają się na niej wszystkie dzieci; w ostatni piątek tworzyły razem opowieść muzyczną do znanej bajki "O trzech świnkach";

 Sprawdzanie folderu w poszukiwaniu zdjęć ... OK.
większy obrazek nr 1 większy obrazek nr 2 większy obrazek nr 3 większy obrazek nr 4 większy obrazek nr 5 większy obrazek nr 6 większy obrazek nr 7 większy obrazek nr 8 większy obrazek nr 9 większy obrazek nr 10 większy obrazek nr 11