Rekrutacja do przedszkola

NA ROK  SZKOLNY 2018/2019

  

  Informujemy, iż w myśl Zarządzenie Prezydenta Miasta Białegostoku w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego uzupełniającego do publicznych przedszkoli na nowy rok szkolny, obowiązują poniższe terminy:

a) składanie wniosków o przyjęcie do publicznego przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata kryteriów bądź warunków branych pod uwagę w postępowaniu uzupełniającym od 1 czerwca 2018 r. do 6 czerwca 2018 r.;

 

b) weryfikacja przez komisję rekrutacyjna wniosków o przyjęcie do przedszkola oraz dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata kryteriów bądź warunków branych pod uwagę w postępowaniu uzupełniającym do 19 czerwca 2018 r. do godz. 12.00;

 

c) podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu uzupełniającym dnia 21 czerwca 2018 r. o godz. 15.00;

 

d) potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia polegającego na podpisaniu umowy w postępowaniu uzupełniającym do 22 czerwca 2018 r.;

 

e) podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nie przyjętych do przedszkola w postępowaniu uzupełniającym dnia 25 czerwca 2018 r.; 

 

 Więcej informacji na temat zasad rekrutacji znajduje się na stronie:

https://www.bialystok.pl/pl/dla_mieszkancow/edukacja/rekrutacja/nabor_do_przedszkoli_i_oddz_0_w_/

 

 

góra strony