PROGRAMY I INNOWACJE 

 


2020-2021

DZIECIAKI MLECZAKI

W roku szkolnym 2020/21 w grupie „Kubusie” i grupie „Krasnale” jest realizowany projekt edukacyjny „Dzieciaki mleczaki”, którego głównym celem jest uporządkowanie wiedzy na temat nabiału i produktów mlecznych oraz rozwijanie postaw prozdrowotnych. Koordynatorem projektu jest mgr Ewa Świętochowska i mgr Sylwia Łempicka.SKĄD SIĘ BIORĄ PRODUKTY EKOLOGICZNE- PROGRAM EDUKACYJNY

W roku szkolnym 2020/21 w grupie „Kubusie”, „Elfy”, „Ufoludki” organizowany jest ogólnopolski program edukacyjny przygotowany z inicjatywy Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi i Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Kampania ma na celu zwiększenie świadomości i wiedzy najmłodszych na temat rolnictwa ekologicznego i produktów BIO. Koordynatorami programu są: mgr. Sylwia Łempicka , mgr. Danuta Kowalska.BEZPIECZNY PRZEDSZKOLAK- PROGRAM EDUKACYJNY

W roku szklonym 2020/21 w naszej placówce realizowany jest program edukacyjny mający charakter profilaktyczny. Głównym celem jest uwrażliwianie dzieci na bezpieczeństwo, które może pojawić się w czasie zabawy, kształtowanie umiejętności przewidywania skutków swoich działań, promowanie pomysłów na bezpieczne spędzanie wolnego czasu, pomoc dzieciom w rozumieniu reguł i norm niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania w kontaktach z innymi ludzmi.MAMUSIU, TATUSIU ZAPRASZAM WAS NA WSPÓLNĄ ZABAWĘ- PROJEKT EDUKACYJNY

W roku szkolnym 2020/21 w grupie „Kubusie” realizowany jest projekt, którego głównym celem jest kształtowanie rozwoju emocjonalno- społecznego dziecka poprzez rodzinę i przedszkole. Koordynatorem projektu jest mgr Sylwia Łempicka.MAŁY SPORTOWIEC- PROJEKT EDUKACYJNY

W roku szkolnym 2020/21 został wdrożony projekt edukacyjny promujący aktywność ruchową w wieku przedszkolnym. Głównym celem projektu jest zachęcanie dzieci do spędzania czasu wolnego aktywnie na świeżym powietrzu oraz rozbudzanie zainteresowania sportem. Koordynatorem projektu jest nauczycielka mgr. Sylwia Łempicka.CZYŚCIOCHOWE PRZEDSZKOLE- PROGRAM EDUKACYJNY

w roku szkolnym 2020/21 w grupie „Kubusie”, „Krasnale” realizowany jest program edukacyjny firmy Rossmann. Głównym cele programu jest przekazanie dzieciom wiedzy z zakresu higieny oraz budowania odporności organizmu. Koordynatorem  jest  nauczycielka mgr. Sylwia Łempicka i mgr. Ewa Świętochowska.KUBUSIOWI PRZYJACIELE NATURY - PROGRAM EDUKACYJNY

W roku szkolnym 2020/21 w naszej placówce realizowany jest program edukacyjny , którego głównym celem jest zachęcenie najmłodszych do dbania o środowisko naturalne. Koordynatorem programu jest mgr Sylwia Łempicka.DZIECI UCZĄ RODZICÓW - AKCJA EDUKACYJNA

W roku szkolnym 2020/21 w grupach „Kubusie”, „Elfy” realizowany jest program podejmujący tematykę bezpieczeństwa, ekologii, kultury i historii - „Dzieci uczą rodziców”, jest to ogólnopolska akcja przygotowana przez Centrum Rozwoju Lokalnego. Za koordynację akcji odpowiadają :mgr Sylwia Łempicka, mgr. Marta Wiatrowska."NA OCHRONIE ŚRODOWISKA NASZE ZDROWIE ZYSKA"- INNOWACJA PEDAGOGICZNA

W roku szkolnym 2020/21 w grupach „Kubusie”, „Elfy”, „Krasnale” realizowana jest innowacja pedagogiczna. Autorkami innowacji są: mgr Sylwia Łempicka, mgr. Marta Wiatrowska i mgr Ewa Świętochowska.