MAŁY SPORTOWIEC- PROJEKT EDUKACYJNY

W roku szkolnym 2020/21 został wdrożony projekt edukacyjny promujący aktywność ruchową w wieku przedszkolnym. Głównym celem projektu jest zachęcanie dzieci do spędzania czasu wolnego aktywnie na świeżym powietrzu oraz rozbudzanie zainteresowania sportem. Koordynatorem projektu jest nauczycielka mgr. Sylwia Łempicka.