NA OCHRONIE ŚRODOWISKA NASZE ZDROWIE ZYSKA  - innowacja pedagogiczna

 

   Na przestrzeni roku 2019/2020 (wrzesień- czerwiec) w grupach "Kubusie" i "Dinusie" realizowana jest innowacja pedagogiczna "Na ochronie środowiska nasze zdrowie zyska", której autorkami są nauczycielki tychże oddziałów: mgr Sylwia Łempicka i mgr Katarzyna Andrelczyk.

 Głównym celem naszej innowacji pedagogicznej jest podniesienie poziomu wiedzy na temat aktywności ruchowej i edukacji ekologicznej dzieci w wieku przedszkolnym poprzez kształtowanie postaw proekologicznych oraz zabawy ruchowe, ćwiczenia poranne, zdrowe odżywianie i udział w imprezach prozdrowotnych.

 

Do cele szczegółowych przynależy:

- doskonalenie ruchów postawno- lokomocyjnych,

- wdrażanie dzieci do współzawodnictwa indywidualnego i grupowego,

- uwrażliwianie na potrzebę aktywnego spędzania czasu wolnego wraz z rodzicami,

- zapoznanie dzieci z wierszami i piosenkami o tematyce zdrowotnej,

- obniżenie stresu poprzez różne formy ruchu,

- zachęcanie do spożywania zdrowych posiłków,

- wyrabianie nawyku segregowania odpadów, oszczędnego korzystania z zasobów Ziemi, konieczności recyklingu,

Poniżej załączamy fotorelację z odbytych spotkań.

 Sprawdzanie folderu w poszukiwaniu zdjęć ... OK.

 projekty

góra strony