Program edukacji antynikotynowej "Czyste powietrze wokół nas"

W naszym przedszkolu został zrealizowany  Program Edukacji Antynikotynowej pt. „Czyste powietrze wokół nas” prowadzony pod patronatem Państwowej Inspekcji Sanitarno – Epidemiologicznej w Białymstoku oraz MEN.

Celem głównym programu było:
– poznanie, rozróżnianie, nazywanie rodzajów, źródeł dymów
– ochrona dzieci przed szkodliwym wpływem dymu tytoniowego 
– zwiększenie wiedzy na temat szkodliwości i skutków palenia 
Program ten przeznaczony jest dla dzieci ale ma również dorosłym uzmysłowić, aby nie palili w obecności dzieci.

Program składał się z cyklu 5 zajęć takich jak:

1. Wycieczka 

Ukierunkowanie uwagi dzieci na źródła i rodzaje dymu w środowisku.

  1. Co i dlaczego dymi?

Omówienie wycieczki i spostrzeżeń dzieci; uzupełnienie wiedzy dotyczącej źródeł i rodzajów dymów, przyczyn wydobywania się dymu.

  1. Jak się czuję, kiedy dymi papieros?

Zwiększanie wiedzy dotyczącej szkodliwości dymu papierosowego.

  1. Co się dzieje, gdy ludzie palą papierosy?

Zwiększenie wiedzy na temat skutków palenia papierosów.

  1. Jak unikać dymu papierosowego?

Nauka radzenia sobie w sytuacji narażenia na dym papierosowy; poznanie znaków zakazu palenia.

 Zajęcia prowadzone w ramach tego programu dzieciom bardzo się podobały i sprawiały wiele radości.Sprawdzanie folderu w poszukiwaniu zdjęć ... OK.

 projekty

góra strony