OGŁOSZENIA 

 

 

UWAGA RODZICE! 

NOWE WYTYCZNE DOTYCZĄCE PRACY PRZEDSZKOLI !

 

 

   Od 25 maja 2020 r. miejskie przedszkola wznowią pracę w nowym reżimie sanitarnym. Na potrzeby zaistniałej sytuacji zespół przy Prezydencie Miasta Białegostoku przygotował kryteria pierwszeństwa przyjęć dzieci. 

Przy kwalifikacji dzieci do przedszkoli uwzględnione zostaną w pierwszej kolejności następujące kryteria:

 • rodzice oboje pracujący, w tym przynajmniej jedno jest pracownikiem służby zdrowia/służb mundurowych/handlu/przedsiębiorstwa produkcyjnego, realizującym zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
 • rodzice oboje pracujący, w tym przynajmniej jedno jest pracownikiem żłobka lub jednostek systemu oświaty, realizującym w miejscu pracy zadania związane z zapewnieniem opieki mieszkańcom Białegostoku.

 

W przypadku mniejszej liczby zgłoszonych dzieci niż liczba dostępnych miejsc zostaną zastosowane dodatkowe kryteria (przy zachowaniu zasady, że rodzic/-ce pracuje/-ją):

 • dziecko niepełnosprawne lub wychowujące się w rodzinie, w której występuje niepełnosprawność,
 • dziecko osoby samotnie wychowującej,
 • dziecko z rodziny wielodzietnej (troje i więcej dzieci niepełnoletnich).

 

 Jeśli zastosowanie ww. kryteriów nie wypełni limitu miejsc posiadanych przez przedszkole, przy zachowaniu zasady pracujących rodziców, zastosowane zostanie kryterium punktów uzyskanych przez dane dziecko podczas jego rekrutacji do przedszkola (zaczynając od najwyższej wartości) oraz wieku dziecka (rozpoczynając od dzieci najstarszych: uwzględniając rok, miesiąc i dzień urodzenia).

 

  W przypadku większej liczby chętnych niż możliwości organizacyjnych przedszkola Miasto w porozumieniu z dyrektorem macierzystej placówki, wskaże dziecku inne przedszkole, w którym zostanie ono otoczone opieką.

 

  Warto też pamiętać, że rodzice po 24 maja nadal mogą korzystać z zasiłku opiekuńczego. 

 

  Rodzice, którzy po zapoznaniu się z nowymi wytycznymi dotyczącymi funkcjonowania przedszkola w reżimie sanitarnym zdecydują się  posłać dziecko do przedszkola z dniem ponownego wznowienia jego pracy, będą musieli wypełnić deklarację uczęszczania dziecka do przedszkola i dostarczyć ją na 2 dni robocze przed przyprowadzeniem dziecka do placówki, tj. do 20 maja 2020 r.

 

 Druk deklaracji można pobrać w wersji elektronicznej z poniższych dokumentów lub odebrać w formie papierowej z placówki, gdzie są wyłożone w przedsionku;  wypełnioną i podpisaną przez obydwojga rodziców/opiekunów prawnych dziecka deklarację  można  przesłać  w postaci skanu dokumentu na e-maila przedszkola (w tym przypadku warto pamiętać; iż  w dniu pojawienia się dziecka w przedszkolu rodzic zobowiązany  jest donieść jej wersję papierową):

ps41@um.bialystok.pl

lub odnieść do sekretariatu wypełniony druk do 20 maja b.r.;

 

Istotne dokumenty do pobrania:

 


 

Drodzy Rodzice, 
   Decyzja o zamknięciu placówek szkolnych i przedszkolnych koresponduje z obostrzeniami prawnymi niwelującymi organizowanie spotkań społecznych. Tym samym uniemożliwia realizację założeń z zakresu profilaktyki społecznej w przewidzianej uprzednio formie.

  W zaistniałej sytuacji funkcjonariusze Wydziału prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, za pośrednictwem mediów elektronicznych organizują akcję organizacyjno -  edukacyjną skierowaną do dzieci w wieku - 5-9 lat pn. #zostańwdomu z Dobromisiem.          Począwszy od 27 kwietnia 2020 roku, co tydzień w poniedziałkowe popołudnie na stronie podlaskiej Policji zostanie zamieszczona bajka edukacyjna. Jednym z celów jest propagowanie odpowiedzialnych postaw wynikających z konieczności podporządkowania się dyscyplinie społecznej obowiązującej w czasie pandemii a jednocześnie popularyzowanie bezpiecznych i konstruktywnych sposobów spędzania czasu wolnego w domu.

   Dzięki akcji możliwe będzie prezentowanie treści dotyczących zagrożeń wynikających z nieostrożnego zachowania się sie w domu, lesie, nad wodą czy w kontakcie z nieznajomym. Warunkiem uczestnictwa w inicjatywie jest wykonanie pracy plastycznej, plakatu, gry planszowej kolażu itp. w odniesieniu do bajki edukacyjnej, sfotografowanie pracy a następnie przesłanie jej zdjęcia na adres email:

profilaktyka.wprew.kwp.@bk.policja.gov.pl.

   Wyróżnione prace będą zamieszczane na stronie podlaskiej Policji, zaś autorzy najciekawszych z nich otrzymają nagrody.
 Koordynatorami akcji są sierż. szt. Katarzyna Kulesz tel. 711 24 78  oraz Agnieszka Kopacewicz tel. 711 28 72 z Zespołu ds. Profilaktyki Społecznej Wydziału Prewencji KWP w Białymstoku.
      W załączeniu przesyłam regulamin akcji oraz oświadczenie opiekuna.

________________________________________________________________________________

Komunikat do rodziców dzieci biorących udział w rekrutacji 2020 r.

Drodzy Rodzice,

 • wybraliście dla swojego dziecka przedszkole posiadające zespół specjalistów z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej; my specjaliści dużo uwagi w swej pracy poświęcamy współpracy i wsparciu rodziców/opiekunów naszych podopiecznych; warto z tego wsparcia skorzystać;

 • już na etapie rekrutacji staramy się poznać naszych przyszłych podopiecznych oraz nawiązać współpracę z ich opiekunami; zwykle spotykamy się na terenie przedszkola, lecz wobec zaistniej sytuacji zmuszeni jesteśmy zachować środki ostrożności, dlatego zachęcamy do kontaktu online;

 • jeśli coś w zachowaniu Waszego dziecka budzi Państwa niepokój, jeśli potrzebujecie porady, konsultacji skontaktujcie się z nami pisząc wiadomość na adres:

przedszkole41integracyjne@gmail.com

 • poniżej dołączamy plik pdf z ankietą, zachęcamy do jej wypełnienia i wysłania na podany mail oraz pozostawienia w wiadomości kontaktu telefonicznego – oddzwonimy!

   ankieta-dla-rodzicow.pdf

__________________________________________________________________________________

 

Rekomendacje MEN w zakresie profilaktyki zdrowotnej w związku z pojawiającymi się w niektórych krajach przypadkami zachorowań na koronawirusa

 

   Drodzy Państwo, w związku z rozprzestrzenianiem się w krajach ościennych koronowirusa, jak też z uwagi na wzrost zachorowań na przeziębienie i grypę naszych dzieci apelujemy o stosowanie się do wytycznych MEN w zakresie profilaktyki zdrowotnej, a mianowicie:

 • uwrażliwiajmy dzieci na potrzebę  przestrzegania podstawowych zasad higieny, w tym np. częstego mycia rąk z użyciem ciepłej wody i mydła oraz ochrony podczas kaszlu i kichania;
 • nie posyłajmy przeziębionych i chorych dzieci do przedszkola, by nie zarażały innych - pracowników i przedszkolaków;
 • każde dziecko i dorośli, którzy w ostatnim czasie  wrócili z terenów występowania koronawirusa i mają objawy grypopodobne, bezzwłocznie powinni zgłosić się do  stacji sanitarno-epidemiologicznej,  do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego;
 • sprawdzajmy na bieżąco komunikaty publikowane na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia ;
 • informujemy dodatkowo, iż opiekunowi prawnemu dziecka do 8. roku życia, że w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły należy mu się zasiłek opiekuńczy (art. 32 ust. 1 lit. a Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa, Dz.U. 2017, poz. 1368);

 

 

 

 • w imieniu własnym, jak i przedstawicieli fundacji "Kotkowo" i Białostockiego Schroniska dla Zwierząt serdecznie dziękujemy wszystkim osobom, które przekazały karmę i różnorodne akcesoria w ramach prowadzonej w naszym przedszkolu zbiórki; mamy nadzieję, że dzięki niej uda się poprawić choć w minimalnym stopniu warunki bytowe zwierzaków; liczymy w przyszłości na równie owocną współpracę;

 

 

 

 • osoby korzystające z zasiłku rodzinnego, Białostockiej Karty Dużej Rodziny, czy też dysponujące orzeczeniem o niepełnosprawności wydanym przez  Miejski Zespół d/s Orzekania Niepełnosprawności a mieszczącym się przy ul. Waryńskiego,  proszone są doniesienie w/w dokumentów do intendenta przedszkola, w jak najszybszym terminie;

 

 • informujemy, iż w naszej placówce wszelkie opłaty za korzystanie z usług przedszkola  przyjmowane są jedynie w formie przelewu bankowego - szerszych informacji w tej kwestii zasięgnąć można w księgowości przedszkola; numery kont bankowych udostępnione są na tablicy ogłoszeń w holu placówki;

 

 • od 1 stycznia 2017 r. , w myśl rozporządzenia organu prowadzącego, rodzice dzieci z rocznika 2011 i starszych, zwolnieni zostają z opłaty za korzystanie z usług przedszkola wnoszą jedynie ustaloną przez intendenta opłatę za wyżywienie;

 

 • informujemy, iż wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego 2019/2020 zostają wznowione całoroczne, jak i okazjonalne akcje o charakterze charytatywnym i proekologicznym; na terenie naszego przedszkola prowadzone są poniższe inicjatywy:

 

- zbiórka makulatury i butelek PET (kosze wystawione w wiatrołapie budynku),

- zbiórka zużytych baterii - "Program organizacji odzysku REBA (pojemnik przy drzwiach wejściowych)

- zbiórka plastikowych nakrętek (pojemnik przy drzwiach wejściowych),

- "Pole Nadziei" - zasadzanie, pielęgnacja i rozprowadzenie żonkili podczas kwesty w ramach współpracy z fundacją "Pomóż im" działającą przy Hospicjum Domowym dla Dzieci;

 

! Folder ''aktualnosci/2015-2016/4'' nie istnieje!
 

 

 

 


ogloszenia

_http://profilaktyka.wprew.kwp.@bk.policja.gov.pl.2

góra strony