Sprawdzanie folderu w poszukiwaniu zdjęć ... OK.

    

 

OGŁOSZENIA

 

 

  • 28 sierpnia b.r. (wtorek), o godz. 17.00 odbędzie się zebranie informacyjne dla Rodziców  najmłodszych, nowoprzyjętych dzieci (roczniki 2014-2015) do naszego przedszkola na rok szkolny 2018/2019; więcej szczegółów na temat dni adaptaycyjnych zostanie podanych na spotkaniu; serdecznie zapraszamy!

 

  • informujemy, iż z uwagi na prowadzone prace budowlano - remontowe na terenie posesji przedszkola przez spółkę Enea Ciepło, dojazd po placówki od ul. Mickiewicza pozostaje zamknięty do odwołania; do ogólnego użytku został udostępniony wjazd od strony ul. Świętojańskiej;  

 

  • opłatę za korzystanie z usług przedszkola w miesiącu sierpniu b.r. należy uiścić do 14 sierpnia 2018 r. ;

 

  •  zapraszamy osoby dorosłe lubiące czytać (rodziców i pracowników naszego przedszkola) do udziału w przedszkolnej akcji - "Uwolnione książki...",  którą witamy nadchodzącą Wiosnę; nasza akcja umożliwia dzielenie się książkami z domowych zasobów, które można wymienić na inne, udostępnione w kąciku "uwolnionej książki" (regał przy wejściu do sali "Smerfy");  więcej informacji na temat zasad wypożyczeń zawiera wyeksponowany regulamin;

 

  • informujemy, iż w myśl zarządzenia Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 9 czerwca 2017 r. rodzicowi, który pobiera zasiłek rodzinny, przysługuje uprawnienie do obniżonej opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu; warunkiem niezbędnym do uzyskanie powyższej ulgi, jest złożenie przez zainteresowanych rodziców stosownego oświadczenia dwa razy do roku -  w miesiącu sierpniu oraz w miesiącu listopadzie; niezłożenie oświadczenia we wskazanych terminach skutkuje brakiem możliwości skorzystania z obniżenia opłaty;

 

 

  • informujemy, iż od 1 stycznia 2017 r. wszelkie opłaty za korzystanie z usług przedszkola będą przyjmowane jedynie w formie przelewu bankowego - szerszych informacji w tej kwestii zasięgnąć można w księgowości przedszkola; numery kont bankowych udostępnione są na tablicy ogłoszeń w holu placówki;

 

  • od 1 stycznia 2017 r. , w myśl rozporządzenia organu prowadzącego, rodzice dzieci z rocznika 2010 i starszych, zwolnieni zostają z opłaty za korzystanie z usług przedszkola wnoszą jedynie ustaloną przez intendenta opłatę za wyżywienie;

 

  • informujemy, iż wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego 2017/2018 zostają wznowione całoroczne, jak i okazjonalne akcje o charakterze charytatywnym i proekologicznym; na terenie naszego przedszkola prowadzone są poniższe inicjatywy:

 

- zbiórka makulatury i butelek PET (kosze wystawione w wiatrołapie budynku),

- zbiórka zużytych baterii - "Program organizacji odzysku REBA (pojemnik przy drzwiach wejściowych)

- zbiórka plastikowych nakrętek na organizację turnusu delfinoterapii dla Emilii (pojemnik przy drzwiach wejściowych),

- "Pole Nadziei" - zasadzanie, pielęgnacja i rozprowadzenie żonkili podczas kwesty w ramach współpracy z fundacją "Pomóż im" działającą przy Hospicjum Domowym dla Dzieci;

 


 

 

góra strony