Zabawy dla dzieci o specjalnych potrzbach edukacyjnych:

  1. Balon na ręczniku - celem jest rozwijanie współpracy (balon lub piłkę umieszczamy na ręczniku lub kocyku i delikatnie kołyszemy, delikatnie podrzucamy balon, poruszamy się do przodu , w tył, w bok, zatrzymujemy na umówiony sygnał, możemy przy tym śpiewać krótką rymowankę lub liczyć).
  2. Gimnastyka TAK i NIE - celem jest rozwijanie sprawności fizycznej i zdolności poznawczych(siadamy naprzeciwko dziecka kładziemy kartki z napisem TAK lub NIE i pokazujemy ruchy. Jeśli dorosły pokazuje ruch i leży przed nim napis TAK dziecko naśladuje, jeśli NIE dziecko powstrzymuje się od naśladowania).
  3. Tor przeszkód - celem jest rozwijanie sprawności fizycznej (układamy tor przeszkód dla dziecka, pokazujemy jak pokonać przeszkody).
  4. Biegnę do.. - celem jest utrwalanie nowych słów, zwrotów, rymowanek itp.(duże obrazki lub przedmioty, zwroty umieszczamy w pomieszczeniu w różnych miejscach następnie wymieniamy przedmiot , słowo, a dziecko biegnie do obrazka).
  5. Wyścig nakrętek - celem jest rozwijanie sprawności fizycznej(linami lub kartonem zaznaczany trasę , bierzemy nakrętki i pstrykając, uderzając patykiem lub dmuchając przesuwamy od startu do mety).

 

 
kubusie / 2019-2020

góra strony