KOŁO SPORTOWE "OSIŁEK"


Koło sportowe "Osiłek" funkcjonuje w naszym przedszkolu od 1 września 2012r.

Liczy 12 osób w wieku 4-6 lat.

Zajęcia koła odbywają się w piątki, 2 razy w miesiącu.


Cele koła:

  • rozwijanie sprawności i możliwości ruchowych,
  • kształcenie pozytywnych cech charakteru,
  • współdziałanie w zespole,
  • poznanie zasad sportowej rywalizacji,
  • nauka gier i zabaw;


Koło prowadzi p. Mariusz Bujalski - rehabilitant ruchowy, nauczyciel wychowania fizycznego.


kola_zainteresowan

góra strony