Sprawdzanie folderu w poszukiwaniu zdjęć ... OK.
Sprawdzanie folderu w poszukiwaniu zdjęć ... OK.
Sprawdzanie folderu w poszukiwaniu zdjęć ... OK.
Sprawdzanie folderu w poszukiwaniu zdjęć ... OK.
Sprawdzanie folderu w poszukiwaniu zdjęć ... OK.
Sprawdzanie folderu w poszukiwaniu zdjęć ... OK.
Sprawdzanie folderu w poszukiwaniu zdjęć ... OK.
Sprawdzanie folderu w poszukiwaniu zdjęć ... OK.

 

 

KOŁO PLASTYCZNE „PLASTUŚ

 

ROK SZKOLNY 2017/2018

 

Twórczość plastyczna pozwala uzewnętrzniać swoje marzenia i pragnienia, rozwijać twórczą inicjatywę, pomysłowość i wiarę we własne siły. Pobudza także rozwój umysłowy i emocjonalny, stwarzając możliwości wielorakich doświadczeń. Jest ona także bogatym źródłem satysfakcji. Uczy wytrwałości, odpowiedzialności i współpracy w zespole.

 

Dzieci z naszego przedszkola swoje zdolności, kreatywność i postawę twórczą mogą rozwijać na zajęciach koła plastycznego „Plastuś”.

 

Zajęcia prowadzone w ramach koła plastycznego przeznaczone są dla dzieci 5 i 6-letnich, wykazujących uzdolnienia i zainteresowania plastyczne. Tematy zajęć realizowane będą dwa razy w miesiącu. Do koła uczęszcza 11 dzieci z trzech grup przedszkolnych.

 

Opiekunowie koła plastycznego: Eliza Cybulko, Bożena Tomaszewska

 

Głównym celem spotkań jest wspomaganie wrodzonych możliwości twórczych dziecka, poznawanie i wyrażanie siebie w formie ekspresji plastycznej oraz kształtowanie twórczej postawy.

 

Cele szczegółowe:

 

- uwrażliwienie na piękno otaczającego świata

- wzbudzanie przeżyć estetycznych

- obcowanie ze sztuką

- obcowanie z przyrodą w różnych porach roku

- poznawanie różnych technik plastycznych

- wspieranie aktywności plastycznej poprzez wyposażanie dzieci w różne środki wyrazu

- wzbogacanie przeżyć i wyzwalanie emocji dzieci

- odkrywanie przez dzieci własnych możliwości twórczych

- wyrażanie przeżyć i wiedzy o otaczającym świecie za pomocą różnych technik plastycznych

- stwarzanie swobodnej i twórczej atmosfery

- rozwijanie sprawności manualnych

- stymulowanie procesów wyobraźni i samodzielnego myślenia

- wzbogacanie wiedzy z zakresu sztuk plastycznych

- uczestniczenie w konkursach plastycznych

- rozwijanie pomysłowości i oryginalności

- rozwijanie uzdolnień i zainteresowań plastycznych

 

Planowane działania twórcze – przykładowe tematy:

 

* „Barwy jesieni" - malowanie farbą plakatową z użyciem barw ciepłych, nauka mieszania kolorów

na palecie, tworzenie kolorów pochodnych.

* Wykonywanie z tworzywa przyrodniczego różnych postaci: zwierząt, ptaków, ludzików

(wykorzystanie kasztanów, żołędzie, piórek, jarzębiny, itp.)

* Lepienie z masy solnej różnych kształtów i kolorowanie ich.

* „Lampion" - ozdabianie szklanych butelek techniką decupage - poznanie nowej techniki plastycznej.

* „Choinka" - wykonywanie pracy z zastosowaniem makaronu.

* „Co namalował mróz?" - wycinanie kompozycji z ceraty.

* „Zimowy pejzaż" - malowanie watą, pastą do zębów na jednolitym tle.

* „Sanna" - papieroplastyka.

* „Śnieżne płatki"- tworzenie ażurowej kompozycji z cienkiej bibuły.

* „Suknia wiosny" - praca z materiałów włókienniczych.

* „Wiosenna mozaika" - witraż - zapoznanie z postacią S. Wyspiańskiego.

* Świąteczne stroiki" - wykonanie ozdób i dekoracji z okazji świąt z zastosowaniem techniki łączonej.

* „Warzywny teatrzyk" - praca z wykorzystaniem drewnianych łyżek.

* „Kwitnąca gałąź" - lepienie z plasteliny z użyciem materiałów przyrodniczych.

* „Z jakiej jesteś bajki?" - rysowanie postaci - poznanie techniki graficznej.

* „Na łące" - praca techniką origami.

* „Chmury" - praca z zastosowaniem tapety.

 

Inne działania podejmowane w ramach koła plastycznego:

 

- spotkania z twórcami sztuki

- zorganizowanie rodzinnego konkursu w przedszkolu

-organizacja konkursu miejskiego dla przedszkoli

- udział w konkursach organizowanych poza placówką

- zwiedzanie wystaw w muzeach i galeriach: „Muzeum w Ratuszu". „Galeria Śleńdzińskich"

- udział w zajęciach plastycznych w muzeum A. Karnego i „Arsenale"

- zorganizowanie zajęć otwartych dla rodziców

 

Efekty aktywności plastycznej dzieci:

 

- rozwijanie dziecięcych talentów

- kształcenie umiejętności artystycznych, zdolności i zainteresowań

- wyrażanie własnej kreatywności

- posługiwanie się różnymi technikami plastycznymi

- poznanie wiadomości z różnych dziedzin sztuki

- rozwijanie pozytywnego obrazu samego siebie

- kształtowanie umiejętności współdziałania w zespole

 

- samorealizacja- dająca poczucie satysfakcji

- inspirowanie do twórczych rozwiązań

- rozwijanie sprawności manualnych

- promowanie przedszkola w środowisku

- nabieranie przez dzieci pewności siebie poprzez udział w konkursach

 

Nasze działania

W październiku nasze przedstawicielki Ola i Zuzia pojechały na plener malarski do PS Nr 32. Malowały tam swoje obrazy na temat: "Przyjaciel, z którym popłynę na bezludną wyspę". Wróciły pełne wrażeń i nagród. 

Wspomnienia z lat poprzednich

"Jesienne skarby" - praca przestrzenna z wykorzystaniem materiałów naturalnych.

 

  

"Mali przyjaciele" - malowanie farbami plakatowymi. 

"Koci świat" - przygotowanie prac na konkurs plastyczny. 

W grudniu, tuż przed świętami koło plastyczne "Plastuś" zorganizowało rodzinny konkurs plastyczny "Świąteczne Aniołki". Dzieci wspólnie z rodzicami i rodzeństwem przygotowały wiele pięknych i wyjątkowych aniołów. Komisja oceniająca nagrodziła i wyróżniła osiem prac. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali upominki i dyplomy. Gratulujemy serdecznie pomysłowości i kreatywności.

  

"Festiwal palm" - zdobyliśmy wyróżnienie w IV edycji konkursu plastycznego zorganizowanego przez MDK za wspólnie przygotowaną palmę wielkanocną.

  

"W krainie fantazji" - prace Ani i Zuzi zostały nagrodzone w konkursie plastycznym.

  

"Świat wokół nas" - zajęcia plastyczne w plenerze, malowanie farbami plakatowymi.

 


kola_zainteresowan

góra strony