KOŁO ,,Moja przygoda z origami"

  

 

Origami to tradycyjna sztuka składania papieru. Jest to ciekawa metoda wspierająca rozwój dziecka. Origami pobudza układ nerwowy, integrując w czasie składania papieru pracę obu półkul mózgowych. 

Zajęcia koła origami mają za zadanie rozwijać, kształtować, odkrywać talenty, zdolności i zainteresowania dzieci. Stosowanie na zajęciach sztuki origami, pomaga stworzyć atmosferę aktywności twórczej, dokładności i precyzji manualnej, rozwija inicjatywę dziecka, , motywuje do dalszej pracy. Origami cieszy się dużym zainteresowaniem wśród dzieci , ponieważ sprawia im radość i daje satysfakcję z wykonanej pracy. 

 

OGÓLNE ZAŁOŻENIA PLANU PRACY:

Zajęcia koła origami „Moja przygoda z orgiami” będą polegały na odpowiednim składaniu kolorowych kół, kwadratów, prostokątów oraz prostych modeli przestrzennych. 

 

Cele ogólne:

 • rozbudzanie postawy twórczej;
 • rozwijanie wrażliwości ogólnej i poczucia estetyki;
 • rozwijanie wrażliwości plastyczno – technicznej;
 • budzenie i rozwijanie zainteresowań;
 • rozwijanie sprawności manualnej.

Cele poznawcze:

 • poznawanie sztuki składania papieru origami, elementy papieroplastyki;
 • rozwijanie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji;
 • samodzielne poszukiwanie inspiracji, pomysłów i propozycji do wykorzystania w trakcie zajęć;
 • rozwijanie umiejętności komunikowania się.

Cele rewalidacyjne:

 • usprawnianie funkcji poznawczych poprzez kształtowanie prawidłowych spostrzeżeń;
 • usprawnianie pamięci wzrokowej i wyobraźni przestrzennej;
 • rozwijanie pomysłowości twórczej w trakcie rozwiązywania problemów;
 • rozwijanie zainteresowań twórczych;
 • rozwijanie sprawności manualnej;
 • ćwiczenie koncentracji uwagi.

Cele wychowawcze:

 • rozbudzanie aktywności własnej;
 • zachęcanie do samodzielnego organizowania czasu wolnego i wypełniania go w sposób niekonwencjonalny;
 • kształtowanie umiejętności wykorzystywania powstałych prac dla własnych potrzeb;
 • rozwijanie poczucia estetyki i potrzeb estetycznych;
 • wdrażanie do staranności i dokładności w wykonywaniu podjętej pracy oraz doprowadzaniu pracy do efektu końcowego;
 • kształcenie umiejętności współdziałania w zespole, współpracy i pomocy innym.

Metody:

Metody oparte na działaniu:

 • działanie praktyczne: ekspresja kierowana, ekspresja indywidualna swobodna;
 • warsztaty;
 • ćwiczenia.

 Metody oparte    na obserwacji

 

 • pokaz;
 • demonstracja;
 • ilustracje.

Metody oparte na słowie:

 • dialogowe – pogadanka, rozmowa kierowana, dyskusja.

Formy organizacyjne:

 • praca indywidualna;
 • praca zespołowa;
 • praca w grupach (jednolita, zróżnicowana);

 

NASZE DZIAŁANIA:

 

Jesienne liście

 

 

 

Zakładki do książek

 

 

 

Papierowe rybki

 

 

Mikołaje

 

 

Serduszka

 

 

           Skaczące żabki

 

 

Tulipany

 

 

 
kola_zainteresowan

góra strony