KLUB GIER PLANSZOWYCH

Na zajęcia w ramach Klubu Gier Planszowych uczęszcza pięcioro dzieci z najstarszych grup. Spotkania odbywają się w każdy piątek w godzinach 14.00 - 15.00. 

Celem głównym zajęć jest rozwijanie zainteresowania grami planszowymi jako formą spędzania wolnego czasu, dodatkowo dzieci uczą się przestrzegania reguł i zasad gry oraz zasad pracy w grupie (czekanie na swoją kolej, słuchanie innych, umiejętność wygrywania i przegrywania...). Podczas zajęć dzieci, poznając nowe gry, rozwijają także umiejętności niezbędnie w późniejszej nauce szkolnej - spostrzeganie wzrokowe, uwaga słuchowa, liczenie, koordynacja wzrokowo-ruchowa, uwaga i refleks.

Ale najważniejsze jest to, że każde spotkanie Klubu jest radosnym i miło spędzonym czasem.
kola_zainteresowan

góra strony