Sprawdzanie folderu w poszukiwaniu zdjęć ... OK.
Sprawdzanie folderu w poszukiwaniu zdjęć ... OK.
Sprawdzanie folderu w poszukiwaniu zdjęć ... OK.

 

 

 

 

KOŁO FOTOGRAFICZNE

"MAŁY FOTOGRAF"

 

 • międzygrupowe przedszkole koło fotograficzne "Mały Fotograf" zrzesza dzieci 5-6 letnie z grup: "Dinusie", "Elfy" i "Ufoludki";
 • opiekunem koła jest pani - mgr Jolanta Chomoniuk, która prowadzi pracę koła w oparciu o plan własny;
 • realizacja zadań pozwala rozwijać u dzieci zainteresowania i predyspozycje, które w przyszłości mogą doskonalić w szkole;

 

Cele ogólne:

 • wspomaganie indywidualnego rozwoju i osobowości dziecka.
 • rozwijanie i pogłębianie wrażliwości twórczej,
 • dostarczanie przeżyć estetycznych, radości i możliwości twórczego działania,
 • rozbudzanie u potencjalnych fotoamatorów entuzjazmu do fotografii jako dziedziny sztuki;

Cele szczegółowe:

 • rozwijanie umiejętności znajdywania, dostrzegania i wyboru interesujących motywów,
 • kształtowanie "fotograficznego" spojrzenia (patrzenia tak, jak aparat) i spostrzegania rzeczywistości według fotograficznych kryteriów,
 • rozwijanie orientacji przestrzennej, spostrzegawczości i zmysłu obserwacji,
 • uwrażliwienie na malowniczość krajobrazu, otaczające piękno,
 • stworzenie możliwości do rejestrowania różnych zdarzeń, uroczystości przedszkolnych, wycieczek, przemian, które zachodzą wokół,
 • budzenie przywiązania do własnej miejscowości poprzez fotografowanie pięknych miejsc i zabytków architektury;

 

 

Nasze zdjęcia:

 Panorama z przedszkolnych okien...- 17.11.2015 r.

 Ferie w naszym obiektywie...- luty 2016

 Uczymy się robić zbliżenia...- marzec 2016

 

 

 
kola_zainteresowan

góra strony