Kadra pracownicza

 

Obsada personalna w roku szkolnym 2017/2018:

dyrektor przedszkola - mgr Bożena Szczepanowska

wicedyrektor przedszkola - mgr Anna Będziechowska


I oddział "KRASNALE" ( 3-4 latki):

nauczycielki: mgr Jolanta Kułak, mgr Małgorzata Orłowska, mgr Małgorzata Tatrzyńska;

pomoc nauczyciela: Jadwiga Śliwoniuk

asystent dziecka: Marta Wiatrowska

pracownik obsługowy: Emilia Zdanuczyk;

 

II oddział "SMERFY" (4-5 latki):

nauczycielki: mgr Urszula Lebiedzińska, mgr Agnieszka Wesołowska, mgr Iwona Sawicka

pomoc nauczyciela: Ewa Świętochowska

asystent dziecka: Anna Jacejko,

pracownik obsługowy: Józefa Pasynczuk 

 

III oddział "KUBUSIE" (5-6 latki):

nauczycielki: mgr Anna Będziechowska, mgr Ewa Korzeniecka, mgr Iwona Kornaś,

pielęgniarka: Anna Machalska, Elżbieta Baranowska

pracownik obsługowy: Ewa Karusewicz

 

IV oddział "UFOLUDKI" (4-5 - latki):

nauczycielki: mgr Eliza Cybulko, mgr Aneta  Abramowicz, mgr Danuta Kowalska

pracownik obsługowy: Irena Jakoniuk

 

V oddział "ELFY" (6 - latki):

nauczycielki: mgr Elżbieta Kiryluk, mgr Monika Lechowska, mgr Bożena Tomaszewska,

pracownik obsługowy: Elżbieta Porębska


VI oddział "DINUSIE" (6- latki):

nauczycielki: mgr Marzanna Kulesza, mgr Beata Rzędzian, mgr Katarzyna Skobudzińska,

pracownik obsługowy: Henryka Wróblewska

 

Nauczyciele specjaliści:

pedagog specjalny - mgr Elżbieta Kozłowska

logopeda - mgr Ewa Kropiewnicka

psycholog - mgr Anna Szwarc

rehabilitant ruchowy - mgr Mariusz Bujalski

terapeuta integracji sensorycznej - mgr Joanna Onufryjuk

nauczyciel rytmiki - mgr Agnieszka Sienkiewicz

nauczyciel religii prawosławnej - mgr Irena Matys

nauczyciel religii katolickiej - mgr Bożena Falkowska

lektorzy języka angielskiego: mgr Urszula Lebiedzińska, mgr Agnieszka Wesołowska;

 

W naszym przedszkolu w bieżącym roku szkolnym zatrudnionych jest 51 pracowników: 23 osób pracuje na stanowisku administracyjno-obsługowym, natomiast 28 pracowników stanowi kadrę pedagogiczną.

 

W każdej z grup wiekowych opiekę nad dziećmi sprawuje 3 nauczycielki oraz woźna oddziałowa. W grupach najmłodszych - "Krasnalach" i "Smerfach" dodatkowo zatrudnione są 2 panie - pomoce nauczyciela. Pracę terapeutyczną prowadzi 6 nauczycieli specjalistów.

 

Sprawy administracyjno - biurowe leżą w gestii głównej księgowej, referenta oraz sekretarki. W kuchni zatrudnione są kolejne 4 osoby, natomiast dozór nad naszym obiektem sprawuje obecnie dozorców. Placówka zatrudnia także pielęgniarkę, dietetyka oraz konserwatora.

 

Kadrę pedagogiczną naszej placówki tworzą nauczyciele o wyższym, pedagogicznym przygotowaniu do pracy z małym dzieckiem. Większość z nich posiada bogaty i długoletni staż pracy w naszym przedszkolu 14 osób osiągnęło już stopień nauczyciela dyplomowanego, 8 osób to nauczyciele mianowani, 1 zatrudniony jest w charakterze nauczyciela kontraktowego.

 

Na przestrzeni lat, wraz z dokonującymi się w naszej placówce zmianami organizacyjnymi, nasze nauczycielki systematycznie dokształcały się i podnosiły swoje kwalifikacje zawodowe, by sprostać wyzwaniom integracji. Są wśród nich osoby, które ukończyły studia podyplomowe (terapia pedagogiczna, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, zarządzanie oświatą) kursy kwalifikacyjne (oligofrenopedagogika, terapia dzieci autystycznych) oraz różnorodne krótsze formy doskonalące, które niewątpliwie przyczyniły się do podniesienia jakości naszych usług w zakresie wspierania i wychowania najmłodszych.

 

góra strony