Kadra pracownicza

 

Obsada personalna w roku szkolnym 2017/2018:

dyrektor przedszkola - mgr Bożena Szczepanowska

wicedyrektor przedszkola - mgr Anna Będziechowska


I oddział "KRASNALE" ( 3-4 latki):

nauczycielki grupy: mgr Monika Lechowska, mgr Beata Rzędzian;

nauczyciel wspomagający: mgr Marzena Kulesza,

pomoc nauczyciela: Edyta Zarzycka

asystent dziecka: Ewa Świętochowska

pracownik obsługowy: Henryka Wróblewska

 

II oddział "SMERFY" (4-5 latki):

nauczycielki grupy: mgr Urszula Lebiedzińska, mgr Iwona Kornaś - w/z Iwona Kulik

nauczyciel wspomagający: mgr Małgorzata Orłowska

pomoc nauczyciela: Justyna Siemieńczuk 

pracownik obsługowy: Elżbieta Porębska

 

III oddział "KUBUSIE" (5-6 latki):

nauczycielki: mgr Sylwia Łempicka  - w/z mgr Aneta Abramowicz

nauczyciel wspomagający: mgr Jolanta Kułak, mgr Anna Będziechowska

asystent dziecka: Anna Jacejko

pielęgniarkI: Anna Machalska, Elżbieta Baranowska

pracownik obsługowy: Ewa Karusewicz

 

IV oddział "UFOLUDKI" (4-5 - latki):

nauczycielki:  mgr Jolanta Chomoniuk - w/z mgr Danuta Kowalska, mgr Agnieszka Wesołowska

nauczyciel wspomagający: mgr Katarzyna Skobudzińska

pracownik obsługowy: Józefa Pasynczuk

 

V oddział "ELFY" (6 - latki):

nauczycielki: mgr Bożena Tomaszewska, mgr Iwona Sawicka

nauczyciel wspomagający: mgr Eliza Cybulko

pracownik obsługowy: Irena Jakoniuk


VI oddział "DINUSIE" (6- latki):

nauczycielki:  mgr Elżbieta Kiryluk, mgr Małgorzata Tatarzyńska

nauczyciel wspomagający: mgr Elżbieta Kiryluk

pomoc nauczyciela: Karolina Moćkun

pracownik obsługowy: Emilia Zdanuczyk

 

Nauczyciele specjaliści:

pedagog specjalny - mgr Elżbieta Kozłowska

logopeda - mgr Ewa Kropiewnicka

psycholog - mgr Anna Lenczewska

rehabilitant ruchowy - mgr Mariusz Bujalski

terapeuta integracji sensorycznej - mgr Joanna Onufryjuk

nauczyciel rytmiki - mgr Agnieszka Sienkiewicz

nauczyciel religii prawosławnej - mgr Irena Matys

nauczyciel religii katolickiej - mgr Bożena Falkowska

lektorzy języka angielskiego: mgr Urszula Lebiedzińska, mgr Agnieszka Wesołowska;

 

W naszym przedszkolu w bieżącym roku szkolnym zatrudnionych jest 51 pracowników: 23 osób pracuje na stanowisku administracyjno-obsługowym, natomiast 28 pracowników stanowi kadrę pedagogiczną.

 

W każdej z grup wiekowych opiekę nad dziećmi sprawuje 3 nauczycielki oraz woźna oddziałowa. W grupach najmłodszych - "Krasnalach" i "Smerfach" dodatkowo zatrudnione są 2 panie - pomoce nauczyciela. Pracę terapeutyczną prowadzi 6 nauczycieli specjalistów.

 

Sprawy administracyjno - biurowe leżą w gestii głównej księgowej, referenta oraz sekretarki. W kuchni zatrudnione są kolejne 4 osoby, natomiast dozór nad naszym obiektem sprawuje obecnie dozorców. Placówka zatrudnia także pielęgniarkę, dietetyka oraz konserwatora.

 

Kadrę pedagogiczną naszej placówki tworzą nauczyciele o wyższym, pedagogicznym przygotowaniu do pracy z małym dzieckiem. Większość z nich posiada bogaty i długoletni staż pracy w naszym przedszkolu 14 osób osiągnęło już stopień nauczyciela dyplomowanego, 8 osób to nauczyciele mianowani, 1 zatrudniony jest w charakterze nauczyciela kontraktowego.

 

Na przestrzeni lat, wraz z dokonującymi się w naszej placówce zmianami organizacyjnymi, nasze nauczycielki systematycznie dokształcały się i podnosiły swoje kwalifikacje zawodowe, by sprostać wyzwaniom integracji. Są wśród nich osoby, które ukończyły studia podyplomowe (terapia pedagogiczna, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, zarządzanie oświatą) kursy kwalifikacyjne (oligofrenopedagogika, terapia dzieci autystycznych) oraz różnorodne krótsze formy doskonalące, które niewątpliwie przyczyniły się do podniesienia jakości naszych usług w zakresie wspierania i wychowania najmłodszych.

 

góra strony